Meer bomen in Gennep

Gennep is een groene gemeente: natuur en landschap bepalen voor een belangrijk deel het karakter van de gemeente. We koesteren dat karakter. En waar mogelijk willen we dat karakter versterken en benadrukken. Ook vanuit leef- en woonkwaliteit beschouwd zijn bomen en planten belangrijk. Met name vanuit deze invalshoek wordt de roep om meer bomen steeds luider.

Bomenbonnenactie 2022

De gemeente Gennep stelt in het kader van Steenbreek en het 20.000 Bomen plan dit najaar bomen beschikbaar voor particulieren. Met een speciale Bomenbon kunt vanaf 16 november (Boomfeestdag) een boom ophalen bij De Kroon Flowers aan de Bloemenstraat 6 in Milsbeek, die u vervolgens in uw eigen tuin kunt planten. Alle bomenbonnen zijn inmiddels vergeven.

Goede redenen om een boom te planten

In de zomer is het prettig vertoeven in de koele schaduw van een boom. Daar kan geen airco of zonnescherm tegenop! Voor iedere tuin en grondsoort is wel een geschikte boom te vinden met bijvoorbeeld prachtige bloesem, vruchten of herfstkleuren. De bomen voorzien dieren in de omgeving van de nodige bessen, nootjes en ander voedsel. De afgevallen bladeren vormen de basis van een gezonde bladcompost en vormen ook schuilplaatsen voor egels en andere nuttige dieren.

 • Bomen maken ons gezonder en gelukkiger
 • Bomen bieden een plek aan veel soorten vogels en insecten
 • Bomen vangen overtallig water op
 • Bomen zorgen voor een schonere lucht
 • Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling (zelfs in huis wordt het minder warm)

Bomenbon inwisselen

 1. Tot 28 februari 2023 kunt u uw bon inwisselen voor een boom bij De Kroon Flowers. Denk vooraf na over welke soort boom in uw tuin past. Hieronder vindt u een keuzewijzer. 
 2. U krijgt een plantinstructie mee. Die plantinstructie is hieronder ook te downloaden. Sommige, vooral grote bomen, worden geleverd als ‘naaktwortelig plantsoen’, dit betekent dat u de boom zo snel mogelijk moet planten nadat u hem heeft opgehaald, zodat de wortels niet uitdrogen. Kleinere bomen worden geleverd in pot, maar moeten ook de volle grond in. De ideale plantperiode is de winter (zolang het niet vriest), tussen medio november en eind februari. Als u verharding weghaalt om een boom te kunnen planten, kan het nodig zijn om de grond geschikt te maken voor een boom. U kunt hierover ook advies vragen aan de medewerkers van De Kroon. Lukt het u niet om zelf de boom te planten? Vraag dan hulp aan iemand uit de buurt.

Keuzewijzer

In samenwerking met De Kroon hebben wij een voorselectie gemaakt van diverse soorten bomen Zorgvuldige keuze van een boom voorkomt overlast in de toekomst. Kies voor een boom die oud kan worden in de tuin, zonder te veel ingrepen of een boom die goed kan worden gesnoeid. Bomen houden ook niet van verharding op hun wortels dus zet ze in een plantvak met voldoende afstand tot de gevel en het terras. Bij grote bomen is het verstandig om met de buren te overleggen, en ruimschoots (min. 2 m.) bij de erfgrens vandaan te blijven.

Kleine tuin

Middelgrote tuin

Grote tuin

< 50 m2 
Boompjes in pot

tussen 50-150 m2
Boompjes in pot

> 150 m2
Naaktwortelig plantsoen

Laagstam appel

Halfstam appel

Eik

Laagstam peer

Halfstam peer

Beuk

Laagstam kers

Halfstam kers

Linde

Laagstam pruim

Halfstam pruim

Notenboom

Vlinderstruik - klein

Vlinderstruik - middel

Berk

Gelderse roos - klein

Gelderse roos - middel

Esdoorn

Krentenboompje - klein

Krentenboompje - middel

Paardenkastanje

Hazelaar - klein

Hazelaar - middel

Tamme kastanje

Kornoelje - klein

Kornoelje - middel

Grove den (in pot)

 

Vlier (2 stuks)

 

 

Magnolia

 

 

Mispel

 

 

 

 

Bosplantsoen-pakket klein: 6 stuks

Bosplantsoen-pakket middel: 10 stuks

Bosplantsoen-pakket groot: 15 stuks

Een bosplantsoen-pakket is geschikt voor aanleg van een (mini) Maasheg en bevat verschillende soorten zoals, meidoorn, sleedoorn, kornoelje, hazelaar, egelantier, etc.  Dit wordt geleverd als naaktwortelig plantsoen. Kijk voor meer informatie op www.dekroonflowers.nl

Plan van aanpak

In februari 2020 is het plan van aanpak 'Meer bomen in Gennep' vastgesteld. Download het plan hieronder. De ambitie is om in 8 jaar tijd (van 2020 t/m 2027) 20.000 extra bomen te planten. Dat zijn er gemiddeld 2.500 per jaar.

Waarom willen meer bomen?

 • Bomen hebben een bewezen positief effect op gezondheid van mensen
 • Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem en stimuleren natuur en biodiversiteit
 • Meer bomen zorgen voor een minder kwetsbare natuur, landbouw en leefomgeving
 • Meer bomen zorgen voor een weerbaarder ecosysteem tegen ziekten en plagen zoals bijvoorbeeld de processierups
 • Bomen zijn stikstofvangers
 • Bomen nemen CO2 op en helpen de klimaatverandering tegen te gaan
 • Bomen gaan hittestress tegen
 • Bomen (boomwortels) verbeteren de gezondheid van de bodem en het grondwater

Wat is de stand van zaken?

Sinds de vaststelling van het plan van aanpak zijn er al ruim 6 duizend bomen geplant, op grond van de gemeente, maar ook bij particulieren (in het buitengebied). Soms betreft het laan- of fruitbomen, soms ook houtwallen of singels, bijvoorbeeld:

 • Dorpsgaard Ven-Zelderheide
 • Buitenterrein KEC Gennep
 • Inrichting bedrijventerrein De Brem
 • Laanbeplanting Zwarteweg

Foto

Aanplant van bomen bij het KEC tijdens de Boomfeestdag in november 2021

Aanplant van bomen bij het KEC tijdens de  Boomfeestdag in november 2021

Bomentelraam

In het Bomentelraam houden we bij wat er is aangeplant. Behalve bomen worden er ook struiken en heesters aangeplant, die staan ook in het overzicht genoemd. Download het Bomentelraam hieronder.

De juiste boom op de juiste plek

Bomen hebben een duurzame groeiplaats nodig, waar ze de ruimte krijgen (zowel boven- als ondergronds) om groot te worden. Dat kan jammer genoeg niet overal, vaak is de ruimte beperkt door bijv. kabels en leidingen. We kiezen soorten die passen op die plek. Voor een houtwal of struweel kiezen we voor inheemse bomen. Bij de aanplant van laanbomen letten we ook op de veiligheid, en kiezen dan bijvoorbeeld voor een boom die tegen strooizout kan en het wegdek niet opdrukt. Bomen planten kan het best van november tot begin maart, dus in de winterperiode (als het niet vriest).

Groenbeleidsplan 2021-2031

Ook in het geactualiseerde groenbeleidsplan 2021-2031 is meer aandacht voor bomen en de ambitie om er extra bomen bij te planten. In paragraaf 4.2 zijn richtlijnen voor de aanplant van bomen opgenomen, zodat we ook sturen op kwaliteit, de lange termijn en de juiste boom op de juiste plek.

Suggesties?

Heeft u een vraag of een suggestie? Mail dan naar groenergennep@gennep.nl. We bekijken dan of het mogelijk is om op de plek die u voorstelt meer bomen te planten. Heeft u zelf een perceel in het buitengebied, dan zijn er wellicht mogelijkheden via het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.