Meer bomen in Gennep

Gennep is een groene gemeente: natuur en landschap bepalen voor een belangrijk deel het karakter van de gemeente. We koesteren dat karakter. En waar mogelijk willen we dat karakter versterken en benadrukken. Ook vanuit leef- en woonkwaliteit beschouwd zijn bomen en planten belangrijk. Met name vanuit deze invalshoek wordt de roep om meer bomen steeds luider.

Bomenbonnen-actie 2023

logo steenbreek

Let op: de Bomenbonnenactie van 2023 is gesloten. Het is niet langer mogelijk om een bomenbon aan te vragen.

Heeft u een bomenbon aangevraagd? Dan ontvangt u deze per post. Uw bon kunt u tot en met 29 februari 2024 inwisselen voor een boom of struik bij De Kroon Flowers, Bloemenstraat 6 in Milsbeek.

Keuze-wijzer: Welke boom kies ik? 

In samenwerking met De Kroon hebben wij een voorselectie gemaakt van diverse soorten bomen Zorgvuldige keuze van een boom voorkomt overlast in de toekomst. Kies voor een boom die oud kan worden in de tuin, zonder te veel ingrepen of een boom die goed kan worden gesnoeid. Bomen houden ook niet van verharding op hun wortels dus zet ze in een plantvak met voldoende afstand tot de gevel en het terras. Bij grote bomen is het verstandig om met de buren te overleggen, en ruimschoots (min. 2 m.) bij de erfgrens vandaan te blijven. 

Kleine tuinMiddelgrote tuinGrote tuin
< 50 m2tussen 50-150 m2> 150 m2
boompjes in pot boompjes in potnaaktwortelig plantsoen
AppelboompjeAppelboompjeEik
Fruit in struikvormKersenboompjeBeuk
Vlinderstruik - kleinMispelLinde
Hazelaar - kleinBessenstruikNotenboom
Kornoelje - kleinGelderse roos - middelBerk
Gelderse roos - kleinVlinderstruikEsdoorn
Krentenboompje - kleinKrentenboompjePaardenkastanje
AppelboompjeKornoelje - middelTamme kastanje
Fruit in struikvormHazelaarLijsterbes
 Vlier 
 Sering 
 Magnolia 

Bosplantsoen-pakket mix voor (bos)tuinen > 250 m2; geschikt voor het opvullen van open plekken, of ter verrijking van de struiklaag. 25 stuks 1- of 2-jarig plantsoen, gemengde samenstelling, met soorten zoals, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, kornoelje, hazelaar, vlier, egelantier, etc. Dit wordt geleverd als naaktwortelig plantsoen. 

Kijk voor meer tips voor een groene tuin op onze Steenbreek-pagina: www.gennep.nl/steenbreek

Plantinstructie

Sommige, vooral grote bomen, worden geleverd als ‘naaktwortelig plantsoen’. Dit betekent dat u de boom zo snel mogelijk moet planten nadat u hem heeft opgehaald. Dit voorkomt uitdroging van de wortels. 

Kleinere bomen worden geleverd in pot, maar moeten ook de volle grond in. De ideale plantperiode is de winter (zolang het niet vriest), tussen medio november en eind februari. 

Lukt het u niet om zelf de boom te planten? Vraag hulp aan iemand uit de buurt.

In de bijlage hieronder vindt u nog wat praktische plant-tips voor bomen.

Goede redenen om een boom te planten

In de zomer is het prettig vertoeven in de koele schaduw van een boom. Daar kan geen airco of zonnescherm tegenop! Voor iedere tuin en grondsoort is wel een geschikte boom te vinden met bijvoorbeeld prachtige bloesem, vruchten of herfstkleuren. De bomen voorzien dieren in de omgeving van de nodige bessen, nootjes en ander voedsel. De afgevallen bladeren vormen de basis van een gezonde bladcompost en vormen ook schuilplaatsen voor egels en andere nuttige dieren.

 • Bomen maken ons gezonder en gelukkiger
 • Bomen bieden een plek aan veel soorten vogels en insecten
 • Bomen vangen overtallig water op
 • Bomen zorgen voor een schonere lucht
 • Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling (zelfs in huis wordt het minder warm)

Plan van aanpak

In februari 2020 is het plan van aanpak 'Meer bomen in Gennep' vastgesteld. Download het plan hieronder. De ambitie is om in 8 jaar tijd (van 2020 t/m 2027) 20.000 extra bomen te planten. Dat zijn er gemiddeld 2.500 per jaar.

Er zijn op dit moment geen acties om via de gemeente een boom te ontvangen.

Waarom willen we meer bomen?

 • Bomen hebben een bewezen positief effect op gezondheid van mensen
 • Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem en stimuleren natuur en biodiversiteit
 • Meer bomen zorgen voor een minder kwetsbare natuur, landbouw en leefomgeving
 • Meer bomen zorgen voor een weerbaarder ecosysteem tegen ziekten en plagen zoals bijvoorbeeld de processierups
 • Bomen zijn stikstofvangers
 • Bomen nemen CO2 op en helpen de klimaatverandering tegen te gaan
 • Bomen gaan hittestress tegen
 • Bomen (boomwortels) verbeteren de gezondheid van de bodem en het grondwater

Wat is de stand van zaken?

Sinds de vaststelling van het plan van aanpak zijn er al ruim 10 duizend bomen geplant, op grond van de gemeente, maar ook bij particulieren. Soms betreft het laan- of fruitbomen, soms ook houtwallen of singels. Een kanttekening bij ‘het telraam’: Het is onmogelijk om alle bestaande en geplante bomen exact te tellen. Er worden natuurlijk ook wel eens bomen gekapt. Als daar geen kapvergunning voor nodig is, blijft dat veelal buiten beeld van de gemeente. Als een beschermde boom gekapt moet worden, is een kapvergunning nodig. Daarin wordt ook een compensatieplicht opgenomen (voor elke gekapte boom 2 exemplaren terug).  Aan de andere kant zijn er ook mensen die op eigen kosten vergroenen, of bijvoorbeeld een landschappelijke inpassing realiseren die niet in het telraam wordt meegenomen. Al met al geeft het bomen-telraam ons wél de indicatie dat we op de goede weg zijn en dat de groei er goed in zit.

Een greep uit de boomplant-projecten:

 • Dorpsgaard Ven-Zelderheide
 • Buitenterrein KEC Gennep
 • Inrichting bedrijventerrein De Brem
 • Laanbeplanting Zwarteweg
 • De Banen / Koningsvennen
 • Hoenderpark (fase 1-3)
 • Pagepark Gennep
 • Bomenbonnen-actie voor particulieren (2022-2023)

Foto

Boomfeestdag nov. 2022 Telebeekstraat met Frank Pubben

Bomentelraam

In het Bomentelraam houden we bij wat er is aangeplant. Behalve bomen worden er ook struiken en heesters aangeplant, die staan ook in het overzicht genoemd. Download het Bomentelraam hieronder.

De juiste boom op de juiste plek

Bomen hebben een duurzame groeiplaats nodig, waar ze de ruimte krijgen (zowel boven- als ondergronds) om groot te worden. Dat kan jammer genoeg niet overal, vaak is de ruimte beperkt door bijv. kabels en leidingen. We kiezen soorten die passen op die plek. Voor een houtwal of struweel kiezen we voor inheemse bomen. Bij de aanplant van laanbomen letten we ook op de veiligheid, en kiezen dan bijvoorbeeld voor een boom die tegen strooizout kan en het wegdek niet opdrukt. Bomen planten kan het best van november tot begin maart, dus in de winterperiode (als het niet vriest).

Groenbeleidsplan 2021-2031

Ook in het geactualiseerde groenbeleidsplan 2021-2031 is meer aandacht voor bomen en de ambitie om er extra bomen bij te planten. In paragraaf 4.2 zijn richtlijnen voor de aanplant van bomen opgenomen, zodat we ook sturen op kwaliteit, de lange termijn en de juiste boom op de juiste plek.

Suggesties?

Heeft u een vraag of een suggestie? Mail dan naar groenergennep@gennep.nl. We bekijken dan of het mogelijk is om op de plek die u voorstelt meer bomen te planten. Heeft u zelf een perceel in het buitengebied, dan zijn er wellicht mogelijkheden via het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

Meer bomen nu - gratis bomen

MeerBomen.nu is een particulier initiatief om vraag en aanbod van spontaan opgekomen (bos)plantsoen bij elkaar te brengen. Dat sluit goed aan bij de Gennepse ambities om te vergroenen en meer bomen te planten. Voor ons als gemeente is ‘de juiste boom op de juiste plek’ een belangrijk uitgangspunt. Daarom betrekken wij het plantgoed meestal via boomkwekers, zeker als het gaat om grotere exemplaren voor de openbare ruimte in de kernen; die moeten namelijk aan veel eisen voldoen en een bomen-leven-lang mee gaan. Voor particuliere tuinen en plantlocaties in het buitengebied, en als de exacte herkomst van het plantsoen minder belangrijk is, kan “Meer Bomen Nu” een goede mogelijkheid bieden om zelf het eigen perceel te vergroenen. Hou altijd rekening met de consequenties van aanplant, stel je de bomen voor in volwassen toestand. Zowel boven- als ondergronds moet er voldoende ruimte zijn. Check ook of er sprake is van kabels, leidingen of rioolbuizen op de plek waar je wilt planten. In sommige gevallen is een aanlegvergunning nodig.

Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuur- en groengebieden, en deelt deze uit aan wie graag wil planten. Bijvoorbeeld bij boeren, voedselbossen en burgers die sneller hun eigen omgeving willen vergroenen. Het plant- en oogstseizoen loopt van november t/m maart, wanneer alle planten in rust zijn. Lees hier  hoe oogsten, bewaren van de oogst en het planten in zijn werk gaat. Op de website van Meer Bomen Nu – regio Limburg vind je alle informatie.

Wil je zekerheid over de herkomst van plantsoen, en of het bijvoorbeeld inheems of autochtoon plantsoen betreft, dan is het beter om gecontroleerd (gecertificeerd) plantsoen te gebruiken. Voor wat grotere plantlocaties waarbij herstel van de biodiversiteit en genetische diversiteit belangrijke doelstellingen zijn, zoals bij de aanplant van Maasheggen, kun je altijd via groenergennep@gennep.nl overleggen wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij een project dat door de gemeente wordt gesteund.