Groenbeleidsplan

Gennep is een groene gemeente, waarin het prettig wonen en recreëren is. We hebben grootschalig groen in het buitengebied, het Maasdal en het Niersdal, de parken en bossen, waar we ontspannen en tot rust komen. Ook hebben we kleinschalig buurtgroen, waarin de kinderen volop kunnen spelen. Voor de instandhouding en waar nodig versterking van al dat groen hebben we een uitgebreid groenbeleidsplan opgesteld.

Het Groenbeleidsplan 2021-2031 is op 8 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur.

Daarbij gebruiken we de volgende uitgangspunten:

  • We houden het huidige openbaar-groennetwerk binnen de gemeente in stand;
  • We werken op een natuur-inclusieve manier, met aandacht voor het herstel van ecosystemen en het herstel van de biodiversiteit;
  • We houden rekening met de effecten van klimaatverandering
  • We geven meer uitleg over het hoe en waarom van onderhoudswerkzaamheden en investeren in een effectief partnerschap tussen betrokken partijen (participatie).

In het plan krijgt onder andere de bestrijding van de processierups aandacht. Daarnaast hebben thema's als klimaatadaptatie en biodiversiteit een plek gekregen. Ook onze ambitie om meer bomen aan te planten is in het plan uitgesproken.

Met het groenbeleidsplan kunnen we weer 10 jaar vooruit. Download het plan onderaan deze pagina.

GennepNews - Oh, zit dat zo! (Groenbeleidsplan)