Maasheggen

Het Maasheggenlandschap in Limburg en Brabant is een uniek stukje Nederland. De landschappelijke schoonheid, soortenrijkdom, streekeigenheid en multifunctionaliteit zijn het waard om te behouden, te herstellen en te versterken.

De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van Nederland. De heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen bieden plek aan veel bijzondere planten en dieren. De Maasheggen bevinden zich aan weerszijden van de Maas in het Land van Cuijk en in het Limburgse Maasdal.

De heggen in Limburg maken deel uit van het oorspronkelijke heggen gebied waar de Maas als verbinder doorheen stroomt. Ons doel is een groot Maasheggen gebied aan beide zijden van de Maas met een UNESCO-biosfeer status. Dat is goed voor natuur en mens.

In het Limburgse Maasdal gaan we aan de slag met herstel van het oude landschap. We herstellen de heggen en planten nieuwe heggen aan. Ook komen er nieuwe bomen in het gebied. Dat alles doen we samen met de inwoners, grondeigenaren en bezoekers van het gebied. Zo worden de Maasheggen weer éen gebied waar we met z’n allen trots op zijn en generaties na ons nog plezier van hebben.

Het project ‘Herstel Maasheggenlandschap’ pakken de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar samen op. De kosten voor het herstel van het Maasheggenlandschap worden voor de helft opgebracht vanuit een provinciale subsidieregeling van het programma de Gezondste Regio en de andere helft door de drie gemeenten.

Visies Maasheggen

Om te weten hoeveel Maasheggen er nog zijn, wat hun conditie is, en waar kansen liggen voor herstel is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Visie Maasheggen 2020 ontwikkeld, voor de gemeenten Gennep en Bergen. Download onderaan deze pagina een uitgebreide samenvatting van de Visie Maasheggen.

Voor de gemeente Mook & Middelaars was er al in 2017 een soortgelijke visie opgesteld: Gehecht aan heggen.

Deze visies bevatten een streefbeeld van het maasheggenlandschap. Zo geven we schaal en perspectief aan het gewenste herstel van het Maasheggenlandschap.

In onderstaande video geven de wethouders van Gennep, Bergen en Mook & Middelaar uitleg over het project Maasheggen.

Video over het project Maasheggen

Limburg wil ook Brabantse Maasheggen || RN7 REGIONIEUWS

Partners