Maasheggen

Het Maasheggenlandschap in Limburg en Brabant is een uniek stukje Nederland. De landschappelijke schoonheid, soortenrijkdom, streekeigenheid en multifunctionaliteit zijn het waard om te behouden, te herstellen en te versterken.

Om te weten hoeveel Maasheggen er nog zijn, wat hun conditie is, en waar kansen liggen voor herstel is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Visie Maasheggen 2020 ontwikkeld, voor de gemeenten Gennep en Bergen. Download onderaan deze pagina een uitgebreide samenvatting van de Visie Maasheggen.

De visie bevat een streefbeeld van het maasheggenlandschap. Zo geven we schaal en perspectief aan het gewenste herstel van het Maasheggenlandschap. Het doel is een aaneengesloten landschappelijk en cultuurhistorisch raamwerk van hagen en struwelen. Daarmee geven we niet alleen een impuls aan de kwaliteit van onze leefomgeving, maar creëren we ook kansen voor recreatie en toerisme. Het is zelfs mogelijk dat het gebied, samen met het Maasheggengebied aan de westelijke zijde van de Maas, aangemerkt wordt als UNESCO-werelderfgoed!

Het project ‘Maasheggenlandschap’, dat we samen met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar oppakken, staat op de shortlist van projecten die in aanmerking komen voor (co-)financiering via de Regiodeal en de Investeringsagenda.

In onderstaande video geven de wethouders van Gennep, Bergen en Mook & Middelaar uitleg over het project Maasheggen. 

Video over het project Maasheggen