Kerstboodschap burgemeester

Beste inwoners en ondernemers,

Het jaar 2021 is bijna ten einde. In januari hoopte en verwachtte ik nog, dat met de start van het vaccineren er een einde zou komen aan de coronamaatregelen, die ons allen al zo lang in de greep houden. Echter vergt het een ontzettend lange adem van ons allemaal.

Er wordt veel van de samenleving gevraagd en er was helaas weinig ruimte voor feest en ontspanning. En dan kwam daar in de zomer nog eens de hoogwatercrisis bovenop, waar we ons als gemeente gelukkig goed doorheen geslagen hebben. Ik vond het bewonderingswaardig om te zien hoe ook tijdens deze crisis saamhorigheid de boventoon voerde. Het gevoel dat we er samen de schouders onder zetten. Ik hoop dat we dat gevoel nog even vast kunnen houden met zijn allen. 

Helaas sluiten we het jaar wederom af in een lockdown, waardoor we sobere feestdagen tegemoet gaan. Een periode, die normaal gesproken in het teken staat van warmte, licht en nabijheid. Ik leef enorm mee met alle inwoners en ondernemers, omdat ik weet dat het echt niet gemakkelijk is. Via deze weg wil ik jullie allen daarom een hart onder de riem steken en de hoop uitstralen dat met een nieuw jaar een nieuwe tijd zal aanbreken. 

Ik wil jullie vragen om goed op elkaar te blijven letten, omdat aandacht voor elkaar belangrijk is. Ik wens u veel kracht toe de komende tijd om er het beste van te maken. Blijf gezond en namens het college van B&W en alle medewerkers van de gemeente Gennep wens ik u een mooi 2022!

Hans Teunissen
Burgemeester