Hergebruik en recycling

Algemeen

Hergebruik of recycling is het opnieuw gebruiken van materialen, nadat ze als afval zijn afgegeven. Afval afgeven kan via de afvalcontainer aan straat, maar ook via het milieustation of via een van de ondergrondse afvalcontainers. Het meeste van uw afval wordt gerecycled of hergebruikt. Daarnaast wordt afval, dat niet meer bruikbaar is, verbrand, zodat er in ieder geval energie mee opgewekt wordt.

Er is een belangrijk verschil tussen hergebruik en recycling. Bij hergebruik wordt een voorwerp opnieuw gebruikt, al dan niet voor een ander doel. Bij recycling wordt een afvalstof omgevormd tot een nieuw product. Hergebruik en recycling is belangrijk, omdat onze grondstoffen een keer op zijn. Door te hergebruiken en te recyclen besparen we op onze grondstoffen. De meeste afvalsoorten zijn prima te recyclen, zelfs tot in het oneindige. In de diverse bijlagen ziet u hoe enkele van de afvalsoorten worden gerecycled of hergebruikt. Een essentiƫle voorwaarde voor hergebruik en recycling is dat het apart wordt ingezameld.

Verschillende vormen van hergebruik

  • Hergebruik van het gehele voorwerp: bijvoorbeeld door tweedehands verkoop in een kringloopwinkel.
  • Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor een vergelijkbare toepassing in een ander apparaat of constructie.
  • Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor een heel ander doel zonder het materiaal om te smelten.

Verschillende vormen van recycling

  • Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Sommige grondstoffen zoals plastic en papier gaan met recyclen achteruit in kwaliteit.
  • Recycling van de grondstoffen voor een ander doel: bijvoorbeeld aardolie eerst gebruiken om plastic te maken en vervolgens verbranden om de energie te gebruiken.