Handtekening legaliseren

Algemeen

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u regelen bij de gemeente. De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is.

Wanneer hebt u dit nodig?

 • U wilt iemand machtigen om zaken voor u te regelen.
 • Een bedrijf of organisatie vraagt hierom.
 • Het is vaak nodig op formulieren en documenten die u naar het buitenland stuurt. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis in het buitenland.
Voorwaarden 
 • Legalisatie van een handtekening doet u zelf. Iemand anders kan dit niet voor u doen. 
 • U tekent het document pas als de gemeenteambtenaar bij u is. 

U maakt eenvoudig een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41.

 • U moet persoonlijk langskomen met het stuk waarop u uw handtekening gaat plaatsen.
 • U moet in het bijzijn van de ambtenaar uw handtekening zetten.
 • De ambtenaar vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
 • Door legalisatie verklaart de gemeente dat het uw handtekening is.
Wat moet ik meenemen? 
 • Het document waarop u uw handtekening wilt plaatsen
 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
Wat kost het? 

Per 1 januari 2024: de kosten voor het legaliseren van een handtekening zijn € 13,65

Garantstelling en particuliere logiesverstrekking

Nodigt u een gast uit het buitenland uit? Dan gaat legalisatie van uw handtekening via een ander formulier. Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan heeft uw gast misschien een (bewijs van) particuliere logiesverstrekking of garantstelling nodig. Met dit bewijs staat u (financieel) garant voor uw gast.

Voorwaarden

U vraagt een garantstelling aan als:

 • uw gast niet alle kosten van het bezoek (maximaal 90 dagen) kan betalen

U vraagt particuliere logiesverstrekking aan als:

 • uw gast een nationaliteit heeft waarvoor dit nodig is

U leest de voorwaarden op IND.nl. U vult eerst de nationaliteit in van de persoon die u wilt uitnodigen. U ziet nu de voorwaarden.

Wat neemt u mee? 
 • Het ingevulde formulier 'bewijs garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking'.
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Hebt u een partner? Dan komt u samen naar de afspraak. Staat u naast logiesverstrekking ook financieel garant voor uw gast? Dan tekent uw partner ook mee.
 • U en eventueel uw partner zetten dan aan onze balie uw handtekening op het formulier. Het formulier is een half jaar geldig.