Geheimhouden persoonsgegevens

Algemeen

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) ook weer stopzetten.

Hoe werkt het?

Uw persoonsgegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Ook met geheimhouding verstrekt de gemeente aan deze instellingen persoonsgegevens, dat kunt u niet tegenhouden door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Kiest u voor geheimhouding? Dan worden aan de onderstaande instanties zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • Commerciële instellingen
  • Particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

 

Wat moet ik doen?

  • U regelt dit via Direct digitaal regelen. Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Wat kost het?

Gratis