Gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Bent u beperkt in het lopen door een handicap of langdurige ziekte? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een parkeerkaart voor mensen met een handicap: een gehandicapten-parkeerkaart.

Om te bepalen of u een kaart kan krijgen moet u eerst een medische keuring ondergaan. Een arts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden voor de kaart. Als uit het advies blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de kaart bij de gemeente aanvragen.

De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is geldig in alle landen van de Europese Unie. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Kaarten

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een wandelstok of een rollator. 
 • U kunt zelf auto rijden.
 • U bent permanent rolstoel gebonden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een wandelstok of een rollator. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig (dus ook als er géén mogelijkheid bestaat om even zelfstandig te wachten, al dan niet met een hulpmiddel, wanneer de auto geparkeerd wordt).

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u permanent in een rolstoel zit. U geeft in het aanvraagformulier aan welke kaart u de voorkeur geeft en welke u voor uw situatie noodzakelijk acht. Uiteindelijk zal een keuringsarts echter beoordelen of u in aanmerking komt, en zo ja, welke kaart het beste bij u en uw situatie past.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling, waar mensen met een mobiliteitsbeperking verblijven, kan voor het vervoer van deze bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van één persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken. Dit geldt wél voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Onderzoek

Bij een eerste aanvraag wordt altijd een sociaal medische keuring gevraagd door een onafhankelijk erkende keuringsarts, een verklaring van een huisarts of behandelend arts is niet voldoende. Wij adviseren hierin JPH Consult. Kijk op de website van JPH Consult voor meer informatie.  Als u een andere medisch adviseur inschakelt en als u twijfelt of wij deze goedkeuren, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat moet ik doen?

 • Bij een eerste aanvraag is altijd een medische keuring nodig. U neemt contact op met (bijvoorbeeld) JPH Consult.
 • JPH Consult stuurt u een rekening voordat de keuring plaatsvindt. De keuring kost € 150,- inclusief btw. U betaalt altijd de kosten, ook bij een afwijzing of tijdelijke toekenning.
 • Als u gekeurd bent, en u heeft een positief advies ontvangen van de medisch adviseur dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als u een negatief advies heeft ontvangen, kunt u geen aanvraag indienen.
 • U vult het aanvraagformulier volledig in. Deze is te vinden onder ‘downloads’. U kunt dit formulier afgeven aan de balie of per e-mail aan ons doen toekomen. Meer informatie hierover staat op het aanvraagformulier.
 • Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau en u de kosten van het medisch onderzoek niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk gebruik maken van bijzondere bijstand. Hiervoor dient u een aanvraag in voor bijzondere bijstand. De factuur van het medisch onderzoek dient u hierbij ook in te leveren.

Kaart verlopen/verlengen

 • Was uw kaart minder dan 5 jaar geldig? Vraag dan opnieuw een keuring aan.
 • Was uw kaart 5 jaar of langer geldig? Neem dan 8 weken voor de verloopdatum contact met ons op.

Geen recht op kaart, maar wel aanvraag bijzondere bijstand voor kosten keuring

Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u wellicht aanspraak maken op bijzondere bijstand om de kosten voor de medische keuring vergoed te krijgen. Ook als uit de medische keuring blijkt dat u geen recht heeft op de kaart kunt u de kosten voor de keuring toch vergoed krijgen.

Hoe vaak kan ik bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten?

U kunt één keer per jaar een aanvraag voor de bijzondere bijstand doen. De enige uitzondering hierop is als uw gezondheid opeens duidelijk een stuk slechter wordt.

Dus: als u een aanvraag heeft ingediend voor bijzondere bijstand, kunt u pas een jaar na de datum van u vorige aanvraag opnieuw een aanvraag indienen.
Uitzondering: als uw gezondheid achteruit is gegaan.

Als u denkt dat hierdoor uw situatie zo is veranderd dat nu uit de keuring zou blijken dat u wel recht heeft op een parkeerkaart, kunt u contact met ons opnemen. Een medewerker van de gemeente bespreekt dan met u of het zin heeft een nieuwe keuring aan te vragen.

Gehandicaptenparkeerplaats

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats, kunt u een apart formulier invullen en indienen bij de gemeente.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal kunt u een duplicaat krijgen van uw gehandicaptenparkeerkaart. U dient dan wel een schriftelijke verklaring af te geven met de reden waarom de gehandicaptenparkeerkaart verloren is gegaan. In geval van diefstal dient u tevens een proces verbaal te overleggen. U betaalt hiervoor een aangepast bedrag aan leges.

Wat moet ik meenemen?

Stuur het volgende mee bij uw aanvraag:

 • Het medisch rapport van een onafhankelijk erkend sociaal medisch adviseur waarin staat dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Als u dit onderzoek heeft laten uitvoeren, en de conclusie is negatief, dan kunt u geen aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.
 • Een recente pasfoto.
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Als u een bestuurderskaart aanvraagt: een kopie van een geldig rijbewijs.
 • Betaalbewijs van de keuringskosten (indien dit door uzelf betaald is)

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2024
 • Een medische keuring bij JPH Consult: € 150,00
 • Leges voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart: € 65,85
 • Leges voor een duplicaat: € 53,25

Hoe lang duurt het?

Bij het indienen van uw aanvraag voor uw gehandicaptenparkeerkaart krijgt u een ontvangstbevestiging van de gemeente. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 6 weken te behandelen.

Een aanvraag bij JPH Consult duurt doorgaans 25 werkdagen. Deze termijn vangt aan zodra zij de betaling voor de aanvraag hebben ontvangen.

Ophalen van de kaart

Heeft u het besluit van ons ontvangen? Dan kunt u na 5 werkdagen na ontvangst van de brief een afspraak maken met het Klanten Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 0485-494141 of maak via de website een afspraak om uw kaart op te komen halen.

Komt iemand anders voor u de parkeerkaart afhalen? Dan moet deze persoon ook  zijn eigen identiteitsbewijs meenemen en schriftelijke toestemming van u. Voor de schriftelijke toestemming schrijft u gewoon een briefje dat de persoon voor u de gehandicaptenparkeerkaart mag afhalen. U sluit af met uw handtekening.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig bij het duidelijk maken van uw vraag? Dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Zie deze pagina voor meer informatie.