Gehandicaptenparkeerkaart

Inleiding

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart
 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een wandelstok of een rollator. 
 • U kunt zelf auto rijden.
 • U bent permanent rolstoel gebonden.
Passagierskaart 
 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een wandelstok of een rollator. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig (dus ook als er géén mogelijkheid bestaat om even zelfstandig te wachten, al dan niet met een hulpmiddel, wanneer de auto geparkeerd wordt).

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u permanent in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling, waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van deze bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van één persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken. Dit geldt wél voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
Onderzoek

Bij een eerste aanvraag wordt altijd een sociaal medische keuring gedaan door Argonaut Advies. Kijk op de website van Argonaut Advies voor meer informatie. Naar aanleiding van het medisch onderzoek van Argonaut beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats, kunt u een apart formulier invullen en indienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Download het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart onder het kopje 'Downloads', vul het zo uitgebreid mogelijk in en stuur het op of geef het af bij de receptie van het gemeentekantoor.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal kunt u een duplicaat krijgen van uw gehandicaptenparkeerkaart. U dient dan wel een schriftelijke verklaring af te geven met de reden waarom de gehandicaptenparkeerkaart verloren is gegaan. In geval van diefstal dient u tevens een proces verbaal te overleggen.

Wat moet ik meenemen?

Stuur het volgende mee bij uw aanvraag:

 • Twee (2) recente identieke pasfoto’s
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Als u een bestuurderskaart aanvraagt: een kopie van een geldig rijbewijs.

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2022
 • Europese gehandicaptenparkeerkaart: € 60,60
 • Duplicaat: € 49,00

Hoe lang duurt het?

Bij het indienden van uw aanvraag voor uw gehandicaptenparkeerkaart krijgt u een ontvangstbevestiging van de gemeente. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 6 weken te behandelen.