Gehandicaptenparkeerkaart

Inleiding

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart
 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.
Passagierskaart 
 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
Onderzoek

Bij een eerste aanvraag wordt altijd een sociaal medische keuring gedaan door Argonaut Advies. Blijkt uit deze keuring dat u niet in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart? Dan zijn de keuringskosten voor eigen rekening. Kijk op de website van Argonaut Advies voor meer informatie. Als u een aanvraag doet, dan onderzoekt de gemeente of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Wij kunnen daarvoor contact opnemen met uw huisarts of medisch specialist. Wanneer dit nodig is, kan de gemeente een medisch advies opvragen.

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats, kunt u een apart formulier invullen en indienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Download het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart onder het kopje 'Downloads', vul het in en stuur het op of geef het af bij de receptie van het gemeentekantoor.

Medisch onderzoek

Als u een aanvraag doet, dan onderzoekt de gemeente of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Wij kunnen daarvoor contact opnemen met uw huisarts of medisch specialist. Wanneer dit nodig is, kan de gemeente een medisch advies opvragen.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal kunt u een duplicaat krijgen van uw gehandicaptenparkeerkaart. U dient dan wel een schriftelijke verklaring af te geven met de reden waarom de gehandicaptenparkeerkaart verloren is gegaan. In geval van diefstal dient u tevens een proces verbaal te overleggen.

Wat moet ik meenemen?

Stuur het volgende mee bij uw aanvraag:

 • Twee (2) recente identieke pasfoto’s
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Als u een bestuurderskaart aanvraagt: een kopie van uw rijbewijs.

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2022
 • Europese gehandicaptenparkeerkaart: € 60,60
 • Duplicaat: € 49,00

Hoe lang duurt het?

Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.