Exploitatievergunning horecabedrijf

Inleiding

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, cafetaria, snackbar, afhaalrestaurant, discotheek, buurthuis of clubhuis.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

Start u een onderneming waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan hebt u naast een exploitatievergunning ook een alcoholwetvergunning nodig.

Waarom is er een exploitatievergunning nodig?

Naast de handhaving van de openbare orde heeft de exploitatievergunning als doel de overlast in de omgeving van het horecabedrijf te beperken. Er wordt dan ook een terrassenbeleid gehanteerd. De vergunning kan namelijk worden geweigerd of ingetrokken als blijkt dat deze het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving of de openbare orde op ontoelaatbare wijze beïnvloedt.

Hoe werkt het?

U kunt een  exploitatievergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. Dit blijkt uit een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente vraagt om een ingevuld Bibob-formulier. De Wet Bibob maakt het mogelijk de integriteit van de aanvrager te toetsen en om te zien of er een risico bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden voor criminele activiteiten.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak bij de gemeente door te bellen met (0485) 49 41 41.

Wat moet ik meenemen?

 • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein op schaal van 1: 100;
 • een recent uittreksel uit het handels-, verenigingen- of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • een volledig ingevuld en ondertekend Bibob-formulier;
 • per leidinggevende een Verklaring omtrent gedrag (VOG) (niet ouder dan drie maanden);
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en alle leidinggevenden in loondienst;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.

Wat kost het?

€ 307,- (per 1 januari 2023)