Alcoholwetvergunning

Algemeen

Een ondernemer moet een vergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. U kunt deze vergunning aanvragen bij de gemeente. Per 1 juli 2021 vervangt de nieuwe Alcoholwet de Drank- en Horecawet. Daarmee wijzigt ook de naam van de vergunning. De drank- en horecavergunning heet voortaan alcoholwetvergunning. Voor horecabedrijven, slijterijen en paracommerciële instellingen verandert er niet veel. De belangrijkste wijziging is dat de inrichtingseisen grotendeels vervallen. Het Bouwbesluit 2012 wordt leidend, uitgezonderd de oppervlakte-eis van een horecabedrijf of slijterij. Die eisen zijn wel opgenomen in de nieuwe Alcoholwet.

Als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, hebt u ook een exploitatievergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Wilt u een Alcoholwetvergunning aanvragen? Bereid uw aanvraag dan goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Download het aanvraagformulier van de door u gewenste Alcoholwetvergunning onder het kopje Downloads.

Voeg onderstaande gegevens en documenten toe:

 • Een verklaring van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken;
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn;
 • een geldig identiteitsbewijs van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden. Dit mag geen rijbewijs zijn;
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras;
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

Als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, vul dan ook een formulier Wet Bibob en vergunningen in. Voeg hierbij alle daarin gevraagde bewijsstukken toe. Het formulier vindt u onder het kopje Downloads.

Als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, hebt u ook een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting nodig. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier exploitatievergunning horeca-inrichtingen. Voeg hierbij alle daarin gevraagde stukken toe.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2023

 • Aanvraag artikel 3 Alcoholwet € 250,00
 • Wijziging artikel 30a Alcoholwet € 43,80
 • Wijziging artikel 30 Alcoholwet € 88,65
 • Ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 88,65

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.
Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.