Energietoeslag 2023

Op 3 juli is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat gemeenten ook dit jaar €1.300,- uitkeren aan inwoners met een laag inkomen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door beide Kamers. Pas dan kunnen wij als gemeente meer duidelijkheid geven over deze uitkering. Zodra wij meer weten, zullen we inwoners hierover informeren.