Eerste ideeën voor De Groes samengebracht

Op donderdagavond 7 september 2023 was er een eerste bijeenkomst over de toekomst van De Groes: het sportpark in het centrum van Gennep. Berry Kessels, wijkontwikkelaar en gespreksleider, heette de circa 80 aanwezigen welkom. Jennis Ritter, gebiedscoördinator van gemeente Gennep vertelde over het doel van de bijeenkomst. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor De Groes waarin 3 elementen samenkomen: woningbouw, evenementen en groen, spelen en ontmoeten.

Belanghebbenden aan het woord

De avond begon met 7 korte pitches van belanghebbenden. Wijkplatform Gennep-West, buurtbewoners, vertegenwoordigers van Flamingo’s en ‘t Bombakkes die evenementen organiseren, Tennisvereniging Gennep en projectontwikkelaar Nebuvast vertelden over hun wensen. Daarbij ging het over ruimte om te spelen, woonbehoefte, het sociale aspect van evenementen en ook elkaar helpen in het bij elkaar brengen van al deze belangen.

Schets van mogelijke invulling

Tijdens het tweede deel van de avond kon iedereen via memoblaadjes inbreng geven bij de drie elementen groen ontmoeten en spelen, woningbouw en evenementen. Vervolgens werd hier in een brede discussie verder op ingegaan. Met alle inbreng maakt Buro Lubbers (landschapsarchitectuur en stedenbouw) dat hierbij betrokken is een schets die de mogelijke invulling inzichtelijk maakt. Tijdens de volgende bijeenkomst staat deze schets centraal. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te beslissen wat er met De Groes gaat gebeuren.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst is op maandag 2 oktober 2023 om 19.30 uur in zaal Pica Mare. De datum van 25 september komt te vervallen. De derde bijeenkomst is op donderdag 26 oktober 2023. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen vragen wij u zich aan te melden via j.ritter@gennep.nl.