Drukbezochte informatieavond verbouwing kerk Ven-Zelderheide tot MFA

Op dinsdagavond 29 augustus 2023 was er een drukbezochte informatieavond in de kerk in Ven-Zelderheide over de ontwikkelingen voor het Dorpshart. Tijdens de inloop werden de ontwerpen van de verbouwing van de kerk tot multifunctionele accommodatie (MFA) op grote borden bekeken. Ook de nieuwbouw van de kleedruimte voor de Vense Boys werd op borden getoond. Onder het genot van koffie en cake verzorgd door de beheerders van De Uitkomst, werd er onderling van gedachten gewisseld.

Zo’n 120 aanwezigen – bewoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en overige belangstellenden – luisterden naar de presentatie over de ontwerpen voor de MFA en de nieuwe kleedruimte voor de Vense Boys. Na een inleiding door wethouder Peter Stevens gaf de architect een toelichting op het ontwerp voor de MFA. In de toekomstige MFA is plaats voor een ontmoetingsruimte, zalen, podium en opslagruimte. Diverse verenigingen en andere organisaties gaan gebruikmaken van deze accommodatie. Vanuit de zaal werden vragen gesteld over het gebruik van de ruimtes, akoestiek, parkeergelegenheid en meer. De antwoorden op deze vragen en de ontwerpen van de MFA en de kleedruimte vindt u op www.gennep.nl/dorpshart.

Planning verbouwing en nieuwbouw

De gemeenteraad neemt op 25 september 2023 een besluit over het extra krediet dat nodig is voor de gestegen kosten voor bouw, materialen en verduurzaming. Als dat extra krediet er komt, kan de aanbestedingsprocedure voor een aannemer van start. De verwachting is dat de nieuwe multifunctionele accommodatie dan eind 2024 gereed is. Vanaf begin 2024 wordt gestart met de sloop van het schietgebouw en vervolgens de nieuwbouw van de kleedruimte voor de Vense Boys. De aanvragen voor een omgevingsvergunning voor zowel de verbouwing van kerk tot MFA als de kleedruimte voor de Vense Boys zijn onlangs ingediend. 

Tijdelijk onderkomen verenigingen

De verbouwing van de kerk wordt mede gefinancierd met subsidie van de Provincie Limburg. Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat de woningbouw op de locatie van De Uitkomst start voor 31 december 2024. De MFA is dan nog niet gereed. Samen met de verenigingen en het beheercomité onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een tijdelijk onderkomen. Met hen is afgesproken dat van sloop van De Uitkomst in ieder geval geen sprake is voor de carnaval van 2024. Wethouder Peter Stevens benadrukte tijdens de avond het belang van een positieve houding en flexibiliteit, die door alle betrokkenen ook zo wordt ervaren.  Zo werken we samen aan een leefbaar, toekomstbestendig Ven-Zelderheide.

MFA Ven-Zelderheide presentatie bijeenkomst