De raad heeft besloten

De raad vergaderde op 20 december voor de laatste keer in 2021. Als gevolg van de coronamaatregelen was het opnieuw een online bijeenkomst. Met 16 agendapunten werd het een waardige afronding van het parlementaire jaar.

Een novum was dat de raad van Gennep zo op de valreep van deze raadsperiode een partij rijker is geworden. De uit D66 gestapte Frank Pubben kondigde aan dat hij de partij Eerlijk Lokaal, Samen Sociaal Sterk (Elsss) had opgericht en aan de verkiezingen in maart gaat deelnemen. Hij bood de overige leden van de raad virtueel een beschuitje met roze, oranje en blauwe muisjes aan. De fractievoorzitter van D66, Anke Sonnemans, feliciteerde sportief de jonge ‘vader’ en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor D66.

De vergadering vervolgde met een oproep aan de staatssecretaris van volksgezondheid om toch vooral de frequentie van het tweejaarlijkse onderzoek naar borstkanker te behouden. Maar liefst één op de zeven vrouwen wordt geconfronteerd met borstkanker. Dat rechtvaardigt niet alleen volgens inspreker Mariëlla van den Boogaart om hierin niet te verslappen, maar volgens de gehele raad.

Hierna werd het debat gericht op het regionaal beleidsplan jeugd. Elsss liet zich meteen niet onbetuigd en diende een motie in, die echter ook weer werd ingetrokken. Een motie van D66 en SP, waarin werd opgeroepen om in Gennep kleinschalige woonvormen voor jongeren die onder jeugdzorg vallen te bouwen, werd met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel trouwens ook. Dat gold voor bijna alle andere voorstellen, behalve de monumenten- of erfgoedverordening. Het college nam die terug om nog eens goed te kijken op welke manier monumenten behouden kunnen worden als de eigenaar daar anders over denkt.

Wethouder Peperzak gaat op verzoek van de raad nog eens kijken naar een kleinschalige horecavoorziening in de nieuwe semipermanente sporthal. Wethouder Janssen gaat kijken naar het versnellen van de door corona aanbevolen verbetering van de ventilatie op een aantal scholen en de verbetering van de communicatie richting de buurt door de verhuizing van Mikado.

Aan het eind van de vergadering stak burgemeester Teunissen de inwoners en ondernemers nog een hart onder de riem. “Komend weekend wordt de klok een jaar teruggezet. Dat gevoel bekruipt mij en naar ik aanneem velen van ons. Kerst mag niet zo gevierd worden als we allemaal graag zouden willen. Het is een agressief virus dat ons gijzelt en niet de overheid of het RIVM, al is dat wat velen onder ons denken.” De burgemeester maakt zich zorgen over de verdergaande polarisatie in de samenleving en roept iedereen vooral op tot saamhorigheid.