De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 20 december 2021 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Regionaal beleidsplan jeugd
  • Ontbinding gemeenschappelijke regeling IWGM
  • Verordening Wmo 2022
  • Besluitvorming samenwerkingsafspraken sociaal domein
  • Vaststellen verordening op de Commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoedverordening
  • Subsidieregeling Investeringsagenda Regio Noord-Limburg
  • Zienswijze VRLN begrotingswijziging 2021 en begrotingswijziging 2022
  • Vaststelling belastingverordeningen voor het belastingjaar 2022
  • Aanbesteding accountantsdiensten 2022

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.