Commissie Bezwaarschriften Gennep

Op dinsdag 26 september 2023 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep vanaf 19:00 uur vier hoorzittingen.

De drie hoorzittingen vanaf 19:30 zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.