Bosrandenbeheer

Binnen onze gemeente bevinden zich 37 kleine houtopstanden. Deze stukjes en stroken bos liggen vooral binnen de bebouwde kom en zorgen voor de groene omzoming in de woonwijken en langs wegen. Zo dragen ze bij aan het groene karakter van onze gemeente.

Sinds 2020 beheren we de stroken actief. Zo willen we de biodiversiteit versterken. Ook zorgen we zo voor een veilige wandelomgeving voor recreanten. Het beheerplan kleine houtopstanden in de Gemeente Gennep 2019-2029 vormt de basis voor het beheer. 

Images

Uitvoering

Het onderhoud wordt op 2 manieren uitgevoerd:

 • Basisbeheer: alleen de uitvoering van boomveiligheidsmaatregelen
 • Plusbeheer: naast de boomveiligheidsmaatregelen ook de beoordeling en uitvoering van bosontwikkeling

In de praktijk betekent dat dat we de bossen op verschillende manieren aanpakken. Door (dunnings)bomen weg te nemen, krijgen andere bomen, planten en struiken de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dat bevordert de structuur van het bos, de stabiliteit, veerkracht en biodiversiteit. Daarnaast snoeien we sommige bomen boven paden, straten en tuinen, om deze locaties zo veilig mogelijk te maken voor aanwonenden en recreanten. Als er grote lege plekken ontstaan, kan het soms nodig zijn om nieuwe bomen bij te planten.

Als het onderhoud net heeft plaatsgevonden, ziet het er vaak leeg uit. Maar een bos waaruit enkele bomen zijn weggehaald ten gunste van de blijvende bomen, groeit binnen enkele jaren weer helemaal dicht. Vaak zie je na één of twee groeiseizoenen nog maar amper dat er bomen tussenuit zijn gehaald.

Overzicht meerjarenplanning

Voor het onderhoud van de kleine houtopstanden, hebben we een meerjarenplanning gemaakt. Daarvoor gebruiken we een beheercyclus van 6 jaar. De planning ziet er als volgt uit:

2021

 • Milsbeek: Ketsestraat, Ovenberg, Achterbroek, Smelenhof, de Dellen
 • Duits lijntje

2022

 • Milsbeek: Ringbaan
 • Ottersum: Grevendaal/Steffenberg, Brink Speelstraat
 • Gennep: Logterbos, Korenbloemstraat, Maaskempweg/Touwslagersgroes, Maaskempweg/Genneperhuisweg, Stiemensweg

2023

 • Heijen: Heesweg, Nieuwwijkstraat, Hoofdstraat, Heijkampseweg

2024

 • Heijen: Karrevenseweg, Brugfortstraat, Sleeweg, Schaafsebosweg
 • Bergen: Beltweg
 • Duits lijntje (alleen boomveiligheidscontrole)

2025

 • Heijen: Langeven, Hommersumseweg

2026

 • Ottersum: Veedijk
 • Gennep: Looiseweg, Looierheide, Randweg, Eksterstraat, Eksterstraat 39, Korhoenstraat, Picardie, Arendstraat

Beheer 2022/2023

Eind 2022 en begin 2023 wordt het beheer van de houtopstanden in Heijen, aan de Heesweg, Nieuwwijkstraat, Hoofdstraat en Heijkampseweg/Sleen uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland voor eind 2022 tot uiterlijk 15 maart 2023. 

Wat gebeurt er met het vrijkomende hout uit het bosrandenbeheer?

Van het vrijkomende hout uit 2019 / 2020 zijn onder andere deze mooie borden gemaakt. Ook de palen zijn gemaakt van gekloofd Genneps hout.

De borden zijn gemaakt door Knoest uit Afferden (ook op bestelling), in elkaar gezet door Ambachtelijk Hout uit Gennep, de letters ingekleurd door Kunstschat uit Gennep en geplaatst door Buitenwerk.

Een mooi voorbeeld van duurzaam en lokaal houtgebruik in een korte keten.

Borden van Gennps hout