Bijstand, uitkering

Algemeen

Heeft u te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Kunt u bijvoorbeeld uw huur, zorgkosten of eten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Via onderstaand formulier kunt u zich melden om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Kan een Oekraïense vluchteling bijstand aanvragen?

Nee er is geen recht op een bijstandsuitkering voor een Oekraïense vluchteling. Wel zijn er andere financiële mogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen. Kijk hiervoor op www.gennep.nl/oekraine.

Zzp'ers

Let op: bent u zzp'er en wilt u bijstand aanvragen omdat u financieel getroffen bent door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan verwijzen we u naar de pagina hulp voor ondernemers.

Hoe werkt het?

Hoe werkt bijstand?

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand. Een bijstandsuitkering wordt niet altijd uitbetaald in geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel of kleding. Het kan ook zijn dat u een lening krijgt. Die moet u later terugbetalen. De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt onder andere af van uw inkomen. Maar ook van uw leeftijd en met wie u samenwoont. 

Voorwaarden

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont rechtmatig in Nederland. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft te weinig inkomen om van te leven. 
 • U heeft geen eigen vermogen. Of uw vermogen is minder dan u maximaal mag hebben voor een bijstandsuitkering. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld of een eigen huis. Eventuele schulden die u moet terugbetalen maken uw vermogen lager. 
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Jonger dan 27 jaar

Vraagt u een bijstandsuitkering aan en bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. Na deze zoekperiode kunt u uw uitkering definitief aanvragen. Bij uw aanvraag levert u de bewijzen van uw zoektocht in. De gemeente informeert u over de bewijzen die u nodig heeft.

Wat moet ik doen?

Via de knop bovenaan deze pagina kunt u zich melden om een bijstandsuitkering aanvragen. Dit kunt u doen met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan moet u uw gegevens handmatig invullen. Na uw melding nemen we telefonisch contact met u op. We maken dan een afspraak om de aanvraag voor een bijstandsuitkering met u te bespreken.

Verplichtingen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. U moet er bijvoorbeeld alles aan doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. De gemeente kan u daar bij helpen. U moet meewerken aan de hulp die uw gemeente u oplegt of aanbiedt. Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid aan welke verplichtingen u moet voldoen om een bijstandsuitkering te ontvangen.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen en persoonlijke situatie altijd op tijd door. Gaat u bijvoorbeeld samenwonen? Of krijgt u meer salaris? Geef dit dan door aan uw contactpersoon bij de gemeente. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen. Of u moet uw ontvangen uitkering terugbetalen.

Wat moet ik meenemen?

De volgende bewijzen moet u in ieder geval meenemen:

 • identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner.
 • bewijs van uw inkomen.
 • bewijs van uw schulden.
 • bewijs van uw eigen vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis en aandelen).
 • bewijs van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en de begin- en einddatum van uw contract).

Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan heeft u ook bewijs nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

Heeft u niet genoeg geld om te wachten op uw uitkering? Dan kunt u binnen 4 weken een voorschot krijgen. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U krijgt het voorschot totdat de gemeente een besluit heeft genomen.

 • Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot met uw uitkering verrekend.
 • Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.
De gemeente mag weigeren om u een voorschot te geven als:
 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert.
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert.
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner die ouder is dan 27 jaar? Dan krijgt u in de eerste 4 weken geen voorschot. U moet in deze weken eerst opzoek naar werk of u aanmelden voor een opleiding. Daarna kunt u pas definitief een bijstandsuitkering aanvragen.

Aanvullende informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kan door een brief te sturen naar het college van B&W, postbus 9003, 6590 HD Gennep. Noem in ieder geval het kenmerk van de brief met het besluit, die u van ons heeft gekregen. En leg uit waarom u het niet eens met het besluit.