Bijeenkomsten visie De Groes

In de raadsvergadering van 10 juli 2023 is een motie aangenomen om als college, samen met alle belanghebbenden, een visie te maken op De Groes in Gennep. Dat doen we tijdens een drietal bijeenkomsten, waarbij u van harte welkom bent.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 7 september 2023. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zaal Pica Mare aan de Picardie 36 in Gennep. Onder leiding van Berry Kessels kijken we naar het belang van De Groes vanuit verschillende perspectieven. Ook onderzoeken we samen de mogelijkheden binnen de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft. Namelijk ruimte voor zowel evenementen als woningbouw en ontwikkeling van een groene omgeving met mogelijkheden voor speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken.

De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 25 september en donderdag 19 oktober 2023. Bent u erbij? Dan vragen we u zich aan te melden door een mail te sturen naar j.ritter@gennep.nl.