Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

- naar het buitenland verhuist;
- gaat trouwen;
- solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Wat moet ik doen?

U kunt het bewijs van Nederlanderschap verkrijgen aan het loket van de gemeente waar u ingeschreven bent. U kunt het bewijs ook schriftelijk aanvragen, of iemand machtigen dit voor u te doen.

Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
  • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
  • uw handtekening
  • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
Schriftelijk aanvragen
  • uw aanvraag met daarop uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Wat kost het?

Prijs per 1 januari 2022

Deze verklaring kost € 12,55.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.