Bewijs van in leven zijn

Algemeen

Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs.

Attestatie de vita & bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn (in het Nederlands)

Sommige organisaties vragen om een bewijs van in leven zijn. Bijvoorbeeld voor het uitkeren van een pensioen. Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat u als levend bent ingeschreven in de BRP. Het bewijs van in leven zijn is in het Nederlands en kunt u daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Attestatie de vita (internationaal, in meerdere talen)

Een attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat de ambtenaar heeft gezien dat u in leven bent.

 

Bewijs van in leven zijn

Direct regelen Afspraak maken

Attestatie de vita

Afspraak maken

Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs
  • DigiD als u de aanvraag online doet

Als u het bewijs nodig hebt voor een pensioenfonds, hebt u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

Prijs per 1 januari 2024

Bewijs van in leven zijn: € 13,65
Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) voor buitenland: € 16,60

Hoe lang duurt het?

  • Bij een digitale aanvraag van het bewijs van in leven zijn stuurt de gemeente het document naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.
  • Bij een persoonlijke aanvraag aan de balie, krijgt u het document meteen mee.