Bewijs van in leven zijn

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

Als u in Gennep staat ingeschreven, kunt u hier een bewijs aanvragen dat u in leven bent. Er zijn 2 soorten. Een verklaring van in leven zijn is Nederlandstalig. Een attestatie de vita is internationaal (meertalig).

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

U hebt een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

 • Nederland
 • Aruba
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Sint Maarten
 • Sint Eustatius
 • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt het bewijs van in leven zijn online, persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente.

Persoonlijk aanvragen kan elke werkdag op afspraak tijdens de openingstijden. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien. U kunt meteen betalen en dan is het uittreksel klaar terwijl u wacht. U maakt eenvoudig een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41.

 • Voor het schriftelijk aanvragen van een bewijs van in leven zijn kunt u een ondertekende brief, met een kopie van uw identiteitsbewijs, opsturen naar de Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. In deze brief moet duidelijk vermeld staan dat het om een aanvraag van een bewijs van in leven zijn gaat en de reden voor de aanvraag. U krijgt het uittreksel met de post thuisgestuurd. Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
 • Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om een bewijs van in leven zijn namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig: een ondergetekende machtigingsbrief, kopie van uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs
 • DigiD als u de aanvraag online doet

Als u het bewijs nodig hebt voor een pensioenfonds, hebt u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

Prijs per 1 januari 2022

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita): € 12,55
Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) voor buitenland: € 14,30

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Als u het bewijs online of schriftelijk hebt aangevraagd, krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.