Beleid voor kamerverhuur

Het kamergewijs verhuren van een woning mag in principe niet, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Vaak gaat het dan om een vergunning of een aanpassing in het bestemmingsplan.

De gemeente vindt het belangrijk dat kamerbewoners menswaardig gehuisvest zijn en dat hun huisvesting geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. De gemeenteraad heeft daarom regels voor huisvesting en kamerverhuur vastgesteld. Die beleidsregels vindt u hier.

Huisvesting internationale werknemers

Voor het huisvesten van internationale werknemers is er ook aanvullend beleid. Dat vindt u op deze pagina.