Afwijken van het bestemmingsplan

Algemeen

Heeft u een plan voor ruimtelijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld het bouwen van een woning of het starten van een onderneming? Hier komt in de voorbereiding veel bij kijken. Om initiatiefnemers sneller duidelijkheid te bieden, werkt de gemeente volgens het proces ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’.

Vanuit een positieve grondhouding pakken wij uw aanvraag op

We gaan met u in gesprek en zoeken naar een maatwerkoplossing. Hierbij kijken we naar geldende wetgeving, bestemmingsplannen, de belangen van de initiatiefnemer, omwonenden en de samenleving. Binnen 19 werkdagen krijgt u bericht of een initiatief kans van slagen heeft, onder welke voorwaarden en wat nodig is om het te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging en een vergunningaanvraag.

Om u te helpen bij de voorbereiding verwijzen wij u naar de proceswijzer. De proceswijzer helpt initiatiefnemers stap voor stap bij het formuleren en uitwerken van een plan, dat niet direct in het omgevings- of bestemmingsplan past. Zo komen we samen tot een haalbaar en compleet plan. De proceswijzer is onderaan deze pagina toegevoegd als bijlage.

Wilt u een plan voorleggen aan de gemeente?

Neem contact op met het Omgevingsloket, per mail via omgevingsloket@gennep.nl of bel (0485) 49 41 41.