Woonvisies en prestatieafspraken

Als gemeente willen we zorgdragen voor een gezonde woningmarkt. Dit doen we door aan de ene kant mee te werken aan nieuwbouwplannen waarbij de juiste woning op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep wordt gerealiseerd. Aan de andere kant hebben we aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Dit laatstgenoemde komt onder andere naar voren in de gesloten prestatieafspraken met onze woningcorporaties en hun huurdersverenigingen. Hieronder vindt u de belangrijkste stukken voor het volkshuisvestingdomein. 

Prestatieafspraken

Op deze pagina vindt u de prestatieafspraken die de gemeente Gennep heeft gemaakt met woningcorporaties Destion en Mooiland en hun huurdersverenigingen.

Lees meer

Regionale en lokale woonvisie

Op deze pagina vindt u het regionale en lokale woonbeleid.

Lees meer

Actualisatie lokale woonvisie

Op deze pagina vindt u alle onderzoeken en cijfers die relevant zijn voor de actualisatie van de lokale woonvisie. Daarnaast treft u hier ook de presentatie en resultaten van de stakeholdersbijeenkomst van 23 februari 2021 aan.

Lees meer