Wat doet het college?

Taken

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van B en W. Deze vorm van besturen heet dualisme.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college bij de besluitvorming en houdt zicht op de uitvoering van die besluiten. Ook geeft de gemeentesecretaris leiding aan de ambtelijke organisatie.

Overleg

Burgemeester en wethouders van Gennep vergaderen elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Projecten

Van de projecten zijn de burgemeester en de wethouders de bestuurlijke trekker. In veel gevallen hebben meerdere portefeuillehouders met een project te maken en zullen ze elkaar ondersteunen tijdens de realisatie van deze projecten. Burgemeester en wethouders overleggen regelmatig over de taakverdeling van lopende en nieuwe projecten.

Gedragscode

Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode. Aan bod komen onderwerpen als onafhankelijkheid, openheid, integriteit, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling, nevenfuncties en declaraties.