Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Algemeen

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting; onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het jeugdteam of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt van het jeugdteam of de gemeente. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van het jeugdteam, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren we naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het jeugdteam of de gemeente.

Zo bereikt u het AKJ

Op de website van het AKJ vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt ons bellen op (088) 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. U kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.