Verhuizing doorgeven

Algemeen

Verhuist u binnen of naar de gemeente Gennep? Geef uw adreswijziging dan online door aan de gemeente.

Voorwaarden

 • U verhuist binnen de gemeente Gennep of u verhuist vanuit een andere gemeente binnen Nederland naar de gemeente Gennep
 • U bent 16 jaar of ouder

Geeft u de verhuizing door voor iemand anders? Dan mag dat als:

 • U getrouwd/geregistreerd partners bent en op 1 adres woont. U verhuist naar hetzelfde adres
 • U de verhuizing doorgeeft voor een minderjarig kind. U bent de ouder, voogd of verzorger van het kind
 • U de verhuizing doorgeeft voor een meerderjarig kind. Uw kind woont op uw adres en verhuist naar hetzelfde adres
 • U de verhuizing doorgeeft voor een inwonende ouder. Uw ouder woont op uw adres en verhuist naar hetzelfde adres
 • U curator bent voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • U het hoofd bent van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • U een machtiging heeft gekregen

Hoe werkt het?

Geef uw verhuizing binnen of naar de gemeente Gennep op tijd door. U kunt dat maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doen. Dit kunt u online, schriftelijk of aan de balie regelen. U wordt automatisch uitgeschreven van uw oude adres.

Let op: Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Wat moet ik doen?

Online uw adreswijziging regelen

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD inloggegevens.
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract met handtekening. Gaat u bij iemand in huis wonen, dan heeft u een verklaring van inwoning nodig van de hoofdbewoner. Dit formulier vindt u hier.
Schriftelijk uw verhuizing melden

Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Print dan het verhuisformulier, vul het in en stuur het daarna naar:

Gemeente Gennep
Postbus 9003
6590 HD GENNEP

Vergeet niet de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Eeen kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Een kopie van een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract met handtekening. Gaat u bij iemand in huis wonen, dan heeft u een verklaring van inwoning nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring van inbewoning
Aan de balie uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij de gemeente Gennep. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs en een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract met handtekening. Gaat u bij iemand in huis wonen, dan heeft u een verklaring van inwoning nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring van inbewoning

Wat moet ik meenemen?

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in. U gaat wonen als:

 • (Mede-)eigenaar
  Voeg een kopie van uw koopcontract (alleen de pagina's waarop vermeld staat naam, adres en handtekeningen) toe aan uw verhuisaangifte.
 • Hoofd- of medehuurder
  Voeg een kopie van uw volledig huurcontract of, in geval van antikraak, van uw bruikleenovereenkomst toe aan uw verhuisaangifte
 • Inwonend
  Download het formulier Verklaring van inwoning en laat dit invullen door de hoofdbewoner. Voeg vervolgens zowel het ingevulde formulier, als een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe aan uw verhuisaangifte.
 • Zorginstelling
  Voeg een kopie van uw huur– of zorgovereenkomst toe aan uw verhuisaangifte.

Hoe lang duurt het?

 • Geeft u de adreswijziging door tussen 4 weken vóór en uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijft de gemeente u in op de door u doorgegeven datum.
 • Geeft u de adreswijziging later door? Dan schrijft de gemeente u in op datum van ontvangst van de adreswijziging.

De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen vanaf de verhuisdatum. 

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.