Verhuizen naar het buitenland

Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente. Van emigratie is sprake als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent en deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Hoe werkt het?

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als er geen familieleden op het adres achterblijven.

Blijven er familieleden op het adres wonen? Dan moet u, en iedereen die wél met u meegaat, persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U kunt uw verhuizing naar het buitenland direct online doorgeven met behulp van het e-formulier, of u maakt eenvoudig een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op: U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • uw DigiD

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Aanvullende informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

Een duidelijk overzicht van wat u allemaal moet regelen als u naar het buitenland verhuist, vindt u in deze checklist