Veiligheidsdiensten en -regio

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen Rijkswaterstaat, ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Website: https://www.vrln.nl
Telefoonnummer: 088 - 119 00 00
E-mail:  info@vrln.nl

Limburg Veilig

Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op www.limburgveilig.nl staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie.

GGD Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid van de ruim 517.529 inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. De GGD adviseert gemeenten en partners op basis van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals antirookcampagnes, overgewicht en pesten.

Website: https://www.ggdlimburgnoord.nl
Telefoonnummer: 088 - 11 91 200
E-mail:  info.ggd@vrln.nl

Brandweer Limburg-Noord

De brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Vanuit 31 brandweerposten, waarvan 29 volledig op vrijwillige basis bemand, wordt 24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. Daarnaast werkt de brandweer aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van (brand)veiligheid.

Website: https://www.brandweer.nl/limburg-noord
Telefoonnummer: 088 - 119 05 00
E-mail: info.brandweer@vrln.nl

Brandweer nodig?

Levensbedreigende situatie? Bel 112!
Geen spoed? Bel 0900-0904.