Veelgestelde vragen

Moeten Oekraïners asiel aanvragen?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder speciale regels (de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn). Zij kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waarin zij (tijdelijk) verblijven.

Nadat vluchtelingen zijn ingeschreven in de BRP moeten zij een bewijs van verblijf (een sticker of o-document) aanvragen bij de IND. Hiermee kunnen zij aantonen dat ze onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne vallen.

Bij het ophalen van het bewijs van verblijf wordt ook een asielaanvraag ingediend middels het M35H-formulier. Wanneer de tijdelijke bescherming ophoudt kunnen vluchtelingen er wel voor kiezen om hun asielaanvraag door te zetten. Zij hebben in de tussentijd wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.

Hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op een bijstandsuitkering?

Nee, er is geen recht op een bijstandsuitkering. Vanaf het moment dat vluchtelingen ingeschreven staan in de gemeente, hebben ze recht wel recht op leefgeld.

Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Ook de particulier opgevangen vluchtelingen krijgen leefgeld van de gemeente. Hier zit een extra component in voor woonkosten. U kunt hierover afspraken maken met de vluchteling die u particulier opvangt.

Kunnen Oekraïners een bankrekening openen?

Alle Oekraïners kunnen vanaf 3 oktober 2022 een Nederlandse bankrekening openen. Dit is nodig om het leefgeld te kunnen betalen.

Hoe staat het met de basisvoorzieningen zoals de ziektekostenverzekering? Kortom: kunnen Oekraïners naar het ziekenhuis en zijn de kosten dan gedekt?

Alle kosten voor zorg uit het basispakket worden vergoed aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Ik wil geld of spullen doneren? Bij welke organisatie doe ik dat?

  • De hulporganisaties geven aan dat er momenteel vooral behoefte is aan opvangplekken en geld. Spullen zijn er vooralsnog voldoende. 
  • Doneer geld via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog.
  • Vluchtelingenwerk Nederland brengt initiatieven in kaart. 

Hoe lang blijft de opvanglocatie Residence Heijendael?

De locatie is een lange termijn-opvang, dit betekent dat mensen die hier komen langer dan 6 maanden blijven. Hoe lang dat dat is, is nu nog niet in te schatten, dat hangt ook samen met het verloop van de oorlog.

Gaan de Oekraïense kinderen die worden opgevangen in de gemeente Gennep naar school?

Kinderen hebben leerplicht. Wij hebben afspraken gemaakt met zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor de Oekraïense basisschoolkinderen in het primair onderwijs zijn aparte klassen ingericht.

Ik heb een vraag, maar kan het antwoord hier niet vinden.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0485 494 141, of stuur een e-mailadres naar gemeente@gennep.nl, onder vermelding van Opvang Oekraïners

Meer informatie