Uitstroompremie

Het doel van de uitstroompremie is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te helpen bij het vinden van een baan. Als u een baan vindt, kunt u uw bijstandsuitkering stopzetten. De uitstroompremie is een extra bedrag dat u ontvangt als u een baan vindt.

Het is bedoeld om u te helpen bij het opbouwen van een nieuw leven zonder bijstandsuitkering. Het is een eenmalige betaling die u ontvangt als u minimaal 12 maanden werkt en daardoor gestopt bent met uw bijstandsuitkering. Het bedrag van de uitstroompremie is €1.200 euro.

Kan ik de uitstroompremie krijgen?

U kan de uitstroompremie krijgen in de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 27 jaar en ontvangt een bijstandsuitkering voor levensonderhoud;
  • U bent tussen de 27 en 55 jaar oud en ontvangt al 12 maanden of langer een uitkering voor levensonderhoud;
  • U bent ouder dan 55 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en ontvangt al 6 maanden of langer een uitkering voor levensonderhoud.

Hoe doe ik een aanvraag?

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Voor het aanvragen heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur, de omvang van de overeenkomst en de hoogte van de beloning blijkt;
  • Loonstroken van minimaal 12 aaneengesloten maanden na beëindiging van je uitkering voor levensonderhoud.

Let op! Zorg ervoor dat u uw aanvraag voor 18 maanden na het beëindigen van uw uitkering doet.