Tijdelijke bescherming

Wat verandert er op 4 maart 2024?

Op 4 maart 2024 vervalt voor de meeste vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning voor werk of studie in Oekraïne, die wij 'derdelanders' noemen, de tijdelijke bescherming (RTB). Dit betekent dat zij vanaf dat moment geen opvang en (medische) zorg meer van de gemeente ontvangen.

Vertrek uit Nederland

Derdelanders die geen asiel aanvragen, moeten Nederland op 4 maart 2024 verlaten. Zij krijgen een vertrektermijn van 28 dagen. Uiterlijk op 2 april 2024 moeten zij Nederland hebben verlaten.

Ze worden daarbij geholpen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).