Tijdelijke bescherming

Update

Bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. Dit betekent dat derdelanders tot die tijd in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen. Derdelanders krijgen van de IND hierover een brief.

Wat verandert er op 4 september 2023?

Op 4 september 2023 vervalt voor de meeste vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning voor werk of studie in Oekraïne, die wij 'derdelanders' noemen, de tijdelijke bescherming (RTB). Dit betekent dat zij vanaf dat moment geen opvang en (medische) zorg meer van de gemeente ontvangen.

Vertrek uit Nederland

Derdelanders die geen asiel aanvragen, moeten Nederland op 4 september 2023 verlaten. Ze worden daarbij geholpen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ze kunnen ook een financiële bijdrage aanvragen, maar dan moeten ze binnen een maand na het indienen van de aanvraag het land verlaten.

  • €5.000 per persoon als het aanvraagformulier tussen 1 juni 2023 en uiterlijk 30 juni 2023 wordt ingediend.

  • €2.000 per persoon als het aanvraagformulier tussen 1 juli 2023 en uiterlijk 31 juli 2023 wordt ingediend.

Asielprocedure

Als derdelanders in Nederland willen blijven, kunnen ze asiel aanvragen bij het IND. Tijdens de behandelprocedure mogen ze in Nederland verblijven. Vanaf 4 september 2023 gelden voor hen de regels voor asielzoekers. Dit betekent dat ze recht hebben op opvang bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het COA regelt ook leefgeld en medische zorg. Net als asielzoekers mogen ze met een tewerkstellingsvergunning werken. Studenten die zich vóór 4 september 2023 hebben ingeschreven bij een hogeschool of universiteit mogen blijven studeren.

Gasthuishoudens van derdelanders

Het vervallen van de tijdelijke bescherming kan ook gevolgen hebben voor particulieren die onderdak bieden aan derdelanders. Vanaf 4 september 2023 worden ze meegeteld als lid van het huishouden. Dit kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen, bijstandsuitkering en gemeentelijke heffingen.