Subsidies ondernemers

In het algemeen geldt dat u subsidies eerst moet aanvragen, voordat u verplichtingen aangaat. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een aanvraagformulier met verschillende bijlagen. Hierin beschrijft u onder meer de beoogde activiteiten en kosten of investeringen. Subsidie aanvragen alleen is niet voldoende. U moet een toegezegde subsidie vaak ook beheren en afwikkelen. Wanneer dit alles goed is verlopen, ontvangt u het geldbedrag ook daadwerkelijk op uw bankrekening (of u betaalt minder belasting).

Subsidieregelingen en subsidieprogramma’s

Gemeente Gennep geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites. Let er wel op dat het aanbod kan wisselen. Voor meer (actuele) informatie of hulp voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met het bedrijvenloket. Zij kunnen u verder helpen door bijvoorbeeld de subsidiespecialist van de gemeente in te schakelen

  • Provincie Limburg: Bekijk de website met actuele subsidieregelingen, waarbij de volgende thema ’s voor ondernemers interessant zijn: economie (toerisme), cultuur (monumenten), milieu (bodemsanering bedrijventerrein), natuur en wonen/duurzame energie.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Bekijk de website met informatie over subsidies en financieringsregelingen van diverse ministeries en de Europese Unie, zoals bij het starten van een onderneming, een bedrijfsovername, bedrijfsgroei, ontwikkeling & innovatie, internationaal zakendoen en uw bedrijf in financiële problemen. Enkele voorbeelden uit de vele regelingen: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor het installeren van zonnepanelen en de ISDE regeling voor o.a. warmtepompen. 
  • Overheid.nl geeft een overzicht van fiscale regelingen zoals de ondernemers- en zelfstandigenaftrek en subsidies voor ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de preventie van bedrijfsovervallen, bodemsanering van bedrijventerreinen en begeleiding door een jobcoach. 
  • Op www.ondernemersplein.nl vindt u ook informatie over subsidies en regelingen.

Europese Unie

  • Interreg VA programma Nederland-Duitsland 2014-2020 voor de Euregio Rijn-Waal. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken en die gericht zijn op de volgende prioriteiten: (1) Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied en (2) Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied.
  • ​Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 2014-2020. POP3 stimuleert (de ontwikkeling van) productiewijzen in de landbouw die milieuvriendelijker zijn, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Daarnaast draagt het programma bij aan (internationale) doelen op het gebied van natuur, milieu en water. Dit fonds is dus gericht op agrarische ondernemingen. 
  • OP Zuid Innovatie Programma voor Zuid Nederland. Het Europees Innovatieprogramma ondersteunt projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. Bedoeld voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De basis is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie, waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen en focus is aangebracht op een aantal sterke sectoren met (internationale) concurrentiekracht: high tech systems, chemie, agrofood, maintenance, logistiek, biobased en lifesciences & health. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het innovatieve midden-en kleinbedrijf (mkb) in de benoemde topsectoren en hun relaties met kennisinstellingen en grote bedrijven.

Inspirerend voorbeeld

Dynamische grenzen bieden kansen voor agrofood en toerisme

Looptijd project: 2017-2021
Interreg subsidie: € 520.344,50. 

De gemeenten Bergen, Gennep, Boxmeer, Cuijk, Weeze en Goch hebben met het INTERREG-project Dynamic Borders de handen ineen geslagen om gedurende vier jaar de toeristische en agrofood-sector te stimuleren. Daarom hebben ook het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, agrobusiness Niederrhein e.V., Niederrhein Tourismus GmbH en Stichting Leisure Port zich bij het project aangesloten.

Het project heeft drie speerpunten.

  • Ten eerste zal er een grensoverschrijdend interlokaal agrifoodplatform worden opgericht, waarbij uiteindelijk ca. 100 vaste leden uit het Nederlandse en Duitse mkb zijn aangesloten. Naast netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezichtigingen wil het platform bedrijven ook concreet ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke technologieën, die bijvoorbeeld bijdragen aan een innovatieve en economische verwerking van mest, resten van gisting en afvalwater.
  • Een tweede doel van het project is het om jongeren naar de regio te trekken en voor de regio te behouden. Hiervoor zal er bij het stagebemiddelingsbureau in Boxmeer een grensoverschrijdende stagemakelaar gestationeerd worden. Binnen de projectlooptijd moeten ca. 320 Nederlandse en Duitse jongeren een stage in het buurland aangeboden krijgen. Daartoe wordt er een netwerk opgebouwd met bedrijven onderwijsinstanties, GrensInfoPunten en andere stage-instellingen.
  • Naast agrifood is ook toerisme een belangrijke economische sector voor de zes gemeenten. Om meer toeristen te trekken wordt er een breed pakket aan maatregelen ontwikkeld. Bestaande routes worden opgewaardeerd en met elkaar verbonden, er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en er worden nieuwe (meerdaagse) toeristische arrangementen ontwikkeld. De gezonde smaak, agri- en culinair toerisme en toegankelijkheid zijn hierbij enkele steekwoorden die voor een eenduidige profilering moeten zorgen.