Steenbreek

Gemeente Gennep is sinds 1 december 2021 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Deze landelijke organisatie wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies iedereen in Nederland enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen. In het openbaar groen, maar ook in particuliere tuinen. Samen kunnen we het verschil maken voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. Bijvoorbeeld extreme hoosbuien met veel wateroverlast, lange periodes van droogte en heel hoge temperaturen met gevaar voor de gezondheid. En in een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken eco-systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding en verstening negatieve effecten heeft op mens, dier en natuur.

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd en er is minder omgevingsgeluid. Daarnaast brengt groen de natuur dichterbij, vermindert het energielasten en verhoogt het de waarde van woningen. Groen is bovendien een leefgebied voor insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren. Ten slotte verbetert groen het bodemleven en voelen mensen zich in een groene leefomgeving prettiger en gezonder.

Het meedoen aan Steenbreek is een manier om waar te maken wat er in ons Groenbeleidsplan staat. De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur.

Steenbreek doen we samen

Gemeente Gennep is op zoek naar Steenbreek-partners: organisaties of groepen burgers die het initiatief steunen. We denken bijvoorbeeld aan IVN, Dorps- en Wijkraden, scholen en woningcorporaties. Iedereen is welkom om mee te denken en te doen. We gaan zelf actief op zoek, maar voel je vrij om zelf contact op te nemen via groenergennep@gennep.nl. 

De volgende partners gaan al samen met ons aan de slag met Steenbreek:

Plan van aanpak

Samen met de partners gaan we aan de slag met het maken van een plan van aanpak, waarin concrete Steenbreek-acties worden beschreven. Dat kan van alles zijn, zolang het maar bijdraagt aan het vergroenen van de leefomgeving. Het idee is dat zowel het netwerk van partners, als de hoeveelheid Steenbreek-acties de komende tijd gaat groeien. We beginnen klein en bouwen samen verder.

Meer informatie

Op deze pagina delen we regelmatig Steenbreek-nieuws. Wilt u meer informatie over Steenbreek? Kijk dan op www.steenbreek.nl. Daarnaast vindt u op  www.waterklaar.nl praktische tips en ideeën over dit onderwerp. Bijvoorbeeld over het opvangen van regenwater in uw tuin.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of wilt u meedoen? Mail dan naar groenergennep@gennep.nl.