Standplaatsvergunning

Inleiding

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u buiten markten, met een voertuig of een kraam goederen of diensten wilt verkopen of promoten.

Let op: Als u een standplaats wilt innemen tijdens een evenement dan kunt u zich aanmelden bij de organisator van het evenement. De organisator van het evenement vraagt een (evenementen)vergunning aan bij de gemeente. U hoeft dan geen aparte standplaatsvergunning aan te vragen.

Vergunning standplaats Vierdaagse

Een vergunning voor een standplaats tijdens de Nijmeegse Vierdaagse kunt u aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier onder 'downloads' uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement op te sturen. Het is niet toegestaan iets te organiseren of te verkopen in het natuurgebied Genneperhuis (tussen Bloemenstraat en Maaskempweg). Er wordt dan ook geen enkele vergunning voor dat gebied verstrekt.

Wat moet ik doen?

Een standplaatsvergunning moet u aanvragen door het aanvraagformulier onder het kopje 'downloads' in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente met deze bijlagen:

  • kopie van uw bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • kopie van uw bewijs van registratie bij het centraal registratiekantoor detailhandel en ambacht.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt een besluit hierover. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u de verleende vergunning toegestuurd. Het besluit wordt ook in de Maas-en Niersbode gepubliceerd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wat kost het?

Tarieven conform legestabel 2018:

  • Standplaatsvergunning voor meer dan één dag, maar maximaal één jaar        € 150,00
  • Incidentele standplaats/vierdaagse standplaats voor maximaal één dag:         € 80,00

Aanvullende informatie