Standplaatsvergunning

Inleiding

Het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Een vergunning om een vaste standplaats in te mogen nemen kan worden aangevraagd voor een  exacte locatie die hiervoor is aangewezen. Deze locatie kan door verschillende vergunninghouders gedurende één of meerder dag(del)en per week worden ingenomen.

Er zijn drie aangewezen vaste standplaatsen gesitueerd op het Jan Lindersplein en het Europaplein in  Gennep. Er zijn twee aangewezen vaste standplaatsen aan de Nieuwwijkstraat in Heijen. Er zijn twee aangewezen vaste standplaatsen op het Schuttersplein in Milsbeek. Er zijn twee aangewezen vaste standplaatsen op het Jozefplein in Ottersum en er zijn twee aangewezen vaste standplaatsen op het Kerkvonder in Ven-Zelderheide.

Let op: Als u een standplaats wilt innemen tijdens een evenement dan kunt u zich aanmelden bij de organisator van het evenement. De organisator van het evenement vraagt een (evenementen)vergunning aan bij de gemeente. U hoeft dan geen aparte standplaatsvergunning aan te vragen.

Vergunning standplaats Vierdaagse

Een vergunning voor een standplaats tijdens de Nijmeegse Vierdaagse kunt u aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier onder 'downloads' uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement op te sturen. Het is niet toegestaan iets te organiseren of te verkopen in het natuurgebied Genneperhuis (tussen Bloemenstraat en Maaskempweg). Er wordt dan ook geen enkele vergunning voor dat gebied verstrekt.

Wat moet ik doen?

U kunt een standplaatsvergunning aanvragen voor een daarvoor aangewezen locatie door het aanvraagformulier onder het kopje 'downloads' in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente met  een kopie van uw bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt een besluit hierover. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u de verleende vergunning toegestuurd. Het besluit wordt ook gepubliceerd in de Maas- en Niersbode. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wat kost het?

Tarieven conform legestabel 2024:

Standplaatsvergunning voor meer dan één dag,
maar maximaal één jaar
€ 173,00
Incidentele standplaats/vierdaagse standplaats
voor maximaal één dag
€ 92,40