Spoorwegje

Gemeente Gennep wil de fietsveiligheid van het Spoorwegje in Gennep verbeteren. Het gaat hierbij vooral om het deel van het Spoorwegje dat geen fietspad is, tussen de twee kruisingen met Voorhoevepark. Verder worden er rond de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg nog enkele kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het Spoorwegje wordt een fietsstraat

In de zomer van 2023 gaan we van het Spoorwegje, tussen de kruisingen met Voorhoevepark, een fietsstraat maken. Op die manier krijgt het doorgaande fietsverkeer overal voorrang. Dat verbetert de veiligheid van het fietsverkeer.

Het nieuwe fietspad en de fietsstraat krijgen vanaf de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg tot het tweede kruispunt met Voorhoevepark een rode asfaltdeklaag. Daarnaast maken we op beide kruispunten met Voorhoevepark een verhoogde inritconstructie.

Ook de verkeersveiligheid rond de rotonde wordt aangepakt

Rondom de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg worden verschillende kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ten eerste worden alle voetgangersoversteekplaatsen rond de rotonde gelijkvloers gemaakt om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Daarnaast wordt op de Heijenseweg een fietsopstelstrook gemaakt. Tot slot worden de fietsaansluitingen op de rotonde uitgevoerd in roodasfalt en markering om eenzelfde uitstraling te creëren.

Tekeningen

In overleg met Cleverland B.V. hebben we tekeningen laten maken van hoe het Spoorwegje en de rotonde eruit moeten gaan zien na de werkzaamheden. Deze tekeningen zijn hieronder te zien.

Werkzaamheden

Van Kessel Wegenbouw B.V. start 12 juni 2023 met de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot half juli. De uitvoering start ter hoogte van de rotonde. Tijdens de werkzaamheden bij de rotonde wordt maximaal één rijstrook per keer afgesloten voor verkeer. Fietsers worden ter plekke omgeleid via Spoorstraat, Burgemeester Woltersstraat en het Weverpark (Houthakkersgroes). De werkzaamheden aan de rotonde ter hoogte van de paardenkastanjeboom (hoek Spoorstraat-Brabantweg) vinden na de zomer plaats, vanwege de kap van de boom. Er was bezwaar ingediend tegen de kap, maar op advies van de Commissie Bezwaarschriften Gennep heeft het college de bezwaarschriften in mei niet ontvankelijk verklaard, omdat de bezwaarmakers niet als belanghebbenden bij het besluit worden gezien. Beroep tegen dit besluit staat nog open.

We planten twee nieuwe bomen terug om de kap van de paardenkastanje te compenseren. De exacte locatie is nog niet bekend.

Omwonenden van het Spoorwegje worden door de aannemer nader geïnformeerd over de planning, overlast en verkeersmaatregelen.

Let op: de plaats van de lichtmasten zoals aangegeven op de tekeningen is nog niet definitief.