Spoorwegje

Gemeente Gennep wil de fietsveiligheid van het Spoorwegje in Gennep verbeteren. Het gaat hierbij vooral om het deel van het Spoorwegje dat geen fietspad is, tussen de twee kruisingen met Voorhoevepark. Verder worden er rond de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg nog enkele kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het Spoorwegje wordt een fietsstraat

In de zomer van 2023 gaan we van het Spoorwegje, tussen de kruisingen met Voorhoevepark, een fietsstraat maken. Op die manier krijgt het doorgaande fietsverkeer overal voorrang. Dat verbetert de veiligheid van het fietsverkeer.

Het nieuwe fietspad en de fietsstraat krijgen vanaf de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg tot het tweede kruispunt met Voorhoevepark een rode asfaltlaag. Daarnaast maken we op beide kruispunten met Voorhoevepark een verhoogde inritconstructie.

Ook de verkeersveiligheid rond de rotonde wordt aangepakt

Rondom de rotonde Brabantweg – Spoorstraat – Heijenseweg worden verschillende kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ten eerste worden alle voetgangersoversteekplaatsen rond de rotonde gelijkvloers gemaakt om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Daarnaast wordt op de Heijenseweg een fietsopstelstrook gemaakt. Tot slot worden de fietsaansluitingen op de rotonde uitgevoerd in roodasfalt en markering om eenzelfde uitstraling te creëren.

Tekeningen

In overleg met Cleverland B.V. hebben we tekeningen laten maken van hoe het Spoorwegje en de rotonde eruit moeten gaan zien na de werkzaamheden. Deze tekeningen zijn hieronder te zien.

Werkzaamheden

Van Kessel Wegenbouw B.V. is op 12 juni 2023 met de werkzaamheden gestart. Tijdens de werkzaamheden bij de rotonde wordt maximaal één rijstrook per keer afgesloten voor verkeer. Fietsers worden ter plekke omgeleid via Spoorstraat, Burgemeester Woltersstraat en het Weverpark (Houthakkersgroes). Omwonenden van het Spoorwegje zijn door de aannemer nader geïnformeerd over de planning, overlast en verkeersmaatregelen.

De werkzaamheden aan de rotonde ter hoogte van de paardenkastanjeboom (hoek Spoorstraat-Brabantweg) vinden na de zomer plaats.  

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in 2 fases. In fase 1 zal de aannemer bezig zijn met het Spoorwegje. In fase 2 worden de veranderingen aan de rotonde doorgevoerd, behalve de werkzaamheden op de hoek van de paardenkastanje. In de bijlagen hieronder is de planning van de aannemer te vinden. In de twee faseringstekeningen is het rode gedeelte fase 1 en het groene gedeelte fase 2.

Let op: de plaats van de lichtmasten zoals aangegeven op de tekeningen is nog niet definitief.