Ruimte voor vrijkomende agrarische bebouwing

Algemeen

Leegstand van agrarische bebouwing is een groot probleem in onze gemeente. Deze leegstand leidt tot ontsiering van het straatbeeld door verloedering en tot criminele activiteiten. Het college van B&W heeft daarom in 2020 beleid vastgesteld om de sloop van vrijgekomen agrarische bebouwing te stimuleren. In ruil voor de sloop van agrarische bebouwing kunnen onder voorwaarden woningen worden gerealiseerd.

Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing

De ‘Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ geldt voor locaties in het buitengebied waar een ruime afname van leegstaande of vrijkomende agrarische bebouwing kan worden bereikt (ontstening). Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van het buitengebied te versterken. Vanwege het grote aantal aanvragen heeft het College besloten het beleid gewijzigd voort te zetten en het aantal nieuwe woningen te verruimen tot in totaal 25 woningen.

De gewijzigde voorwaarden treft aan in de bijlagen.