Ruimte voor vrijkomende agrarische bebouwing

Leegstand van agrarische bebouwing wordt een steeds groter probleem in onze gemeente. Deze leegstand leidt tot ontsiering door verloedering, tot ondermijning (criminele activiteiten). Burgemeester en wethouders van Gennep hebben daarom beleid vastgesteld om de sloop van vrijgekomen agrarische bebouwing  te stimuleren. In ruil voor de sloop van agrarische bebouwing kunnen onder voorwaarden woningen worden gerealiseerd. De ‘Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ geldt voor locaties in het buitengebied waar een ruime afname van leegstaande of vrijkomende agrarische bebouwing kan worden bereikt (ontstening). Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van het buitengebied te versterken.