Resultaten woonbehoefteonderzoek jongeren

Algemeen

De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente kunnen (blijven) wonen. Om een beter inzicht te krijgen in hun woonwensen, hebben we in november 2019 een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren onder jongeren. De brief met enquête is verspreid onder 2000 jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Ruim 400 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Twee derde van hen woont momenteel nog thuis. Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren over het algemeen tevreden zijn over hun huidige woonsituatie. Dat geldt voor driekwart van de thuiswonende en meer dan acht op de tien zelfstandig wonende jongeren.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het woonbehoefteonderzoek zijn:

  • Het grootste gedeelte van de jongeren wil ook in de toekomst in de gemeente blijven wonen. Het gaat om driekwart van de zelfstandig wonende en twee derde van de thuiswonende jongeren. Werk en studie zijn voor hen redenen om buiten de gemeente te gaan wonen.
  • Een derde van de thuiswonende jongeren geeft aan binnen nu en twee jaar zeker te willen verhuizen. Een kwart geeft aan geen voorkeur te hebben voor een koop- of huurwoning. Driekwart geeft aan geen voorkeur te hebben voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning. Zes op de tien jongeren, die thuis wonen en willen verhuizen, geven aan nog niet serieus op zoek te zijn geweest naar een woning. Minder dan tien procent geeft aan langer dan twee jaar op zoek te zijn naar een woning.
  • Onder de zelfstandig wonende jongeren geven twee op de tien aan binnen nu en twee jaar zeker te willen verhuizen. Zes op de tien willen alleen verhuizen als ze hun ideale woning tegenkomen. Jongeren hebben een sterke voorkeur voor een grondgebonden woning, zoals twee-onder-een-kapwoningen of vrijstaande woningen in de koopsector. Redenen voor hen om te verhuizen zijn bijvoorbeeld dat de huidige woning te klein is of dat ze willen kopen in plaats van huren.
  • Vier op de tien jongeren die willen verhuizen verwachten niet snel een passende woning te vinden. Zij verwachten dat woningen te duur zijn of dat er veel gegadigden zijn voor een vrijkomende woning.
  • Jongeren vinden voorzieningen zoals winkels, parkeerplekken en natuur belangrijk in hun woonomgeving. Zelfstandig wonende jongeren vinden daarnaast de aanwezigheid van scholen en speeltuinen belangrijk.

Wat gaan we doen met deze resultaten?

De resultaten gebruiken we bij het opstellen van de nieuwe woonvisie. De woonvisie wordt rond de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad deze zomer de woonvisie. De gemeente Gennep gaat in gesprek met ontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersverenigingen over de resultaten.