Regionale Energiestrategie (RES)

Algemeen

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die eind 2015 gemaakt zijn. Het Klimaatakkoord geeft 30 energieregio’s in Nederland de opdracht om gezamenlijk 35 TWh (35 miljard kWh) aan grootschalige, duurzame elektriciteit op te wekken. Maar ook om te onderzoeken welke warmtebronnen te gebruiken zijn. Dit alles met als doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990.

RES Noord- en Midden Limburg

In een Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Gemeente Gennep vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. 

Hoe we dit binnen onze regio willen aanpakken, staat beschreven in de RES van Noord- en Midden-Limburg. Hierin onderzoeken we hoe we als regio energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken, duurzame elektriciteit kunnen opwekken, energie kunnen opslaan en transporteren en hoe we warmte verdelen.  

Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zijn gedragen keuzes gemaakt. Het volledige document vindt u op de website van RES Noord- en Midden-Limburg. Hieronder volgt een samenvatting per gesteld doel.

Energie besparen en kleinschalig opwekken
 • Doel: 25% CO2vermindering
 • Energie besparen door gebouwen beter te isoleren
 • Beter geïsoleerde woningen zijn beter geschikt voor een warmtepomp
 • Kleinschalige opwek op huizen en gebouwen (dit betekent tot 50 zonnepanelen). 
Duurzame elektriciteit opwekken 
 • Doel: tegen 2030 1,2 TWh aan grootschalige zon- en windprojecten opwekken
 • 11% hiervan wordt al in de regio geproduceerd
 • 65% komt van projecten die al in de planning staan, zoals Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen
 • Overige opwekking: eerst zonnepanelen op grote daken, de rest wordt opgewekt met zon- en windenergie op het land.
Duurzaam verwarmen 
 • Doel: tot 2050 onze afhankelijkheid van aardgas verminderen
 • Beschreven in de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW): hoe aanpakken met betrokkenen per buurt, wijk en kern. Lees hier meer over de Transitievisie Warmte van Gennep.
50% lokaal eigendom 
 • Doel: minstens 50% van de grootschalige projecten voor duurzame elektriciteitsopwekking in de regio worden lokaal eigendom
 • Oftewel, inwoners en lokale bedrijven krijgen de kans om voor minimaal de helft eigenaar te worden, bijvoorbeeld via energiecoöperaties.