Platforms voor arbeidsbemiddeling

Heeft u door de coronacrisis een tekort aan arbeidskrachten? Of heeft u juist te weinig werk voor uw medewerkers? In onze regio zijn er twee platforms die vraag en aanbod van personeel bij elkaar brengen.

Talentenbureau Land van Cuijk en Noord-Limburg verbindt ondernemers om overbezetting en onderbezetting voor een bepaalde periode op te vangen. Op hun webpagina Vraag en Aanbod  delen ze vraag en aanbod van mensen en/of capaciteit in onze regio. Dit is een gratis dienst. Heeft u medewerkers of capaciteit beschikbaar, of heeft u juiste behoefte aan mensen of capaciteit? Mail dan naar het Talentenbureau via info@hettalentenbureau.nl  Uw vraag en/of aanbod komt op de website. Het Talentenbureau helpt u met het zoeken naar een match. Daarna is het aan de uit- en inlener om onderling afspraken te maken over de inzet van de medewerkers.

LTO Arbeidskracht ondersteunt werkgevers in de land- en tuinbouw bij vraag en aanbod van personeel. Nedflex – exclusief uitzendpartner van LTO Arbeidskracht – biedt in de backoffice-ondersteuning bij het matchen van werkgevers en werkzoekenden. Op hun platform brengen ze vraag en aanbod samen en ondersteunen ze partijen om elkaar te vinden.