Opvang Oekraïense vluchtelingen op Residence Heijendael

Algemeen

Begin april 2022 is Residence Heijendael opengesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment worden in de gemeente Gennep 116 vluchtelingen opgevangen op deze locatie. Naar verwachting zullen er rond de zomer 400 á 450 vluchtelingen hier gehuisvest zijn. Residence Heijendael heeft bijna de omvang van een kleine kern en dat vraagt om het inrichten van extra voorzieningen. Hierbij zorgen we dat de vluchtelingen goed worden opgevangen, zonder de voorzieningen voor de wijken en kernen teveel te belasten.

Gezondheidszorg

 Om de reguliere huisartsenzorg te ontzien, is er een speciale mobiele huisartsenpost op afroep voor het park. Via een app in het Oekraïens kunnen vluchtelingen hun zorgvraag aanmelden en ook op afstand al een eerste advies krijgen. Zo houden we de onvermijdelijke extra zorgvraag hanteerbaar. 

Onderwijs

Het primair onderwijs is na de voorjaarvakantie beschikbaar. Kinderen hebben vanaf die datum de mogelijkheid om in een schakelklas in Afferden of Ottersum onderwijs te volgen. Dit is onderwijs dat speciaal is toegesneden op kinderen die de Nederlandse taal nog niet kennen. Voor het volgen van  voortgezet onderwijs vindt nog afstemming plaats.

Zo zorgen we dat kinderen zo snel mogelijk de draad van hun ontwikkeling weer kunnen oppakken in een veilige omgeving. Tot nu toe is ongeveer een kwart van de vluchtelingen een kind in de leerplichtige leeftijd.

Werk

Vluchtelingen uit de Oekraïne mogen in Nederland werken zonder vergunning. In de groep vluchtelingen is ook veel vraag naar werk. Tussen vluchtelingen, vrijwilligers en werkgevers ontstaan netwerken. Want ook werkgevers hebben vaak dringende behoefte aan werknemers. De eerste sollicitatiegesprekken worden momenteel gevoerd. De gemeente heeft daarnaast op vrijdag 15 april een kennismaking georganiseerd tussen vluchtelingen en hier werkzame uitzendbureaus. Zo zorgen we dat vluchtelingen zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

Vrijwilligers

Op het park zijn inmiddels 30 vrijwilligers aan het werk om de vluchtelingen een warm welkom te heten en om de dagelijkse zaken te begeleiden. Daarnaast hebben wij een appèl gedaan op de lokale verenigingen, om activiteiten met vluchtelingen te organiseren. Zo zorgen we dat er een goede aansluiting komt tussen de vluchtelingen en de Gennepse samenleving.

Wij zijn verheugd door het feit dat ook veel Russisch- en Oekraïenssprekende inwoners van onze gemeente zich als vrijwilliger en tolk hebben gemeld.

Wij doen ons best om de Oekraïense vluchtelingen een veilige opvang te bieden in de gemeente Gennep en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.