Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Daarbij is het belangrijk een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wanneer zijn ondersteuningsverklaringen nodig?

Partijen moeten op de dag van kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen inleveren als zij:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of;
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel(s) hebben behaald, of;
  • als ze deelnemen met een blanco lijst (zonder geregistreerde aanduiding).

Van 4 tot en met 31 januari 2022 heeft u de mogelijkheid om op het gemeentehuis van Gennep een ondersteuningsverklaring af te leggen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hier kunt u gewoon voor binnenlopen, een afspraak is niet nodig.