OMO-beleid

In de gemeente Gennep hebben we een integrale visie op het sociaal domein: ‘Blijven(d) ontmoeten, meedoen, ondersteunen’. Deze is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In augustus 2021 heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Beide documenten zijn hieronder opgenomen.

Publieksversie van het OMO-uitvoeringsprogramma

Digitale gesprekstafels

Diverse zorg- en welzijnsprofessionals zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale gesprekstafel. Met hen gingen we in gesprek over hoe zij vanuit hun rol en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan één van de vier beleidsdoelen uit het beleidsplan:

  • We werken aan een inclusieve samenleving
  • We vergroten de kracht van de inwoners en de gemeenschap
  • We investeren in preventie en positieve gezondheid
  • Kwetsbare inwoners worden ondersteund
    Ook werden eventuele samenwerkingen besproken.

Lees meer