Omgevingsvergunning

Algemeen

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Conceptverzoek 

De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Kijk eerst op omgevingswet.overheid.nl en doe de vergunningcheck. U kunt dan vaststellen of het vergunningvrij kan of dat een vergunning nodig is. Als een vergunning nodig is, kunt u zelf het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw initiatief past binnen de regels opgenomen voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van uw perceel.

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven? Of wilt u laten controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient? Dien uw verzoek dan eerst in als conceptverzoek. Dit heeft de volgende voordelen:

 • u komt erachter of u uw verzoek goed heeft ingevuld
 • u bespreekt welke informatie u eventueel nog moet aanleveren
 • u voorkomt onnodige vertraging van het definitieve verzoek

Bij elk verzoek ziet u of het mogelijk is om een conceptverzoek in te dienen. Als u er niet uitkomt, stuurt u dan een email naar omgevingsloket@gennep.nl.

Zodra u een positief advies ontvangen heeft over de haalbaarheid van het conceptverzoek kunt u via omgevingswet.overheid.nl een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u gaat starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Fysiek formulier

Met het papieren formulier 'conceptverzoek' kunt u ook een conceptverzoek indienen. Dit duurt vaak wel wat langer dan het digitale conceptverzoek. U vindt het formulier onder het kopje 'Downloads'.

Wat kost het?

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening van de gemeente Gennep vindt u diverse kosten gespecificeerd.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 6 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank.