Omgevingsvergunning

Algemeen

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Kijk eerst op www.omgevingsloket.nl en doe de vergunningcheck. U kunt dan vaststellen of het vergunningvrij kan of dat een vergunning nodig is. Als een vergunning nodig is, kunt u zelf het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw initiatief past binnen de regels opgenomen voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van uw perceel.

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg. Neem daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Het vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. 

Het plannen van het vooroverleg kan op 2 manieren.

Digitaal

U kunt een verzoek indienen via www.omgevingsloket.nl. Hieraan zijn legeskosten verbonden. Zodra u een positief advies ontvangen heeft over de haalbaarheid van het vooroverleg kunt u via www.omgevingsloket.nl een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u gaat starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Fysiek formulier

Met het papieren formulier 'Vooroverleg omgevingsvergunning' kunt u ook een vooroverleg inplannen. Dit duurt vaak wel wat langer dan het digitale vooroverleg. U vindt het formulier onder het kopje 'Downloads'.

Wat kost het?

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening van de gemeente Gennep vindt u diverse kosten gespecificeerd.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank.