Natuurwaardenkaart

De natuurwaardenkaart geeft inzicht in de bestaande natuurwaarden van de gemeente Gennep. De kaart laat zien waar beschermde planten en dieren te verwachten zijn.

Wanneer beschermde soorten te verwachten zijn, moet met deze soorten rekening worden gehouden tijdens werkzaamheden. Ook kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren om locatie-specifiek inzicht te hebben in de verspreiding van beschermde soorten.

Gedragscodes

Voor veel voorkomende werkzaamheden zijn gedragscodes opgesteld, waardoor het mogelijk is om werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren zonder dat extra stappen, zoals een ontheffing, nodig zijn. Specifiek voor gemeenten is de ‘Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten’ gemaakt. In de gedragscode zijn maatregelen opgenomen voor beheer- en onderhoud en voor een beperkt aantal ruimtelijke ontwikkelingen.

Beslisboom

Om het werken met de gedragscode te vergemakkelijken is een beslisboom opgesteld. Deze helpt om inzichtelijk te maken of de gedragscode mag worden toegepast en welke maatregelen moeten worden genomen voor de soorten die op het werk aanwezig kunnen zijn.

Gebruik van de natuurwaardenkaart

Voor het gebruik van de natuurwaardenkaart is de gemeente Gennep verdeeld in 500x500 meter vakken met codes. Door op een willekeurig hok te klikken kan een Excelbestand gedownload worden waarin gezocht kan worden naar de code van het gewenste vak. Vervolgens zijn de soorten zichtbaar die in dat vlak te verwachten zijn en waarmee mogelijk tijdens werkzaamheden rekening moet worden gehouden.

Bekijk de natuurwaardenkaart

Bekijk hier