Natuurbranden

Algemeen

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. De meeste natuurbranden ontstaan doordat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Binnen Nederland geldt in ieder geval jaarlijks van 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden om zo natuurbranden te voorkomen.

Natuurbrandfase

De brandweer en natuurorganisaties werken sinds 2018 met 2 natuurbrandfasen om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. Fase 'regulier risico' (1) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 'extra alert' (2) vragen we inwoners en recreanten om extra alert te zijn op het ontstaan van (natuur)brand. Op de website van Natuurbrandrisico kunt u zien welke fase in uw regio geldt. Gennep valt onder de regio Limburg-Noord.

Bestrijding natuurbranden in gemeente Gennep

Gemeente Gennep neemt sinds 2016 deel aan een regionale werkgroep natuur- en bosbrandbestrijding vanuit het INTERREG-project. Binnen dit project is een Risicobeheerplan voor o.a. het gebied Maasduinen-Midden (gemeenten Gennep en Bergen) opgesteld. Ook zijn er maatregelen uitgevoerd die de risico’s op onbeheersbare natuurbranden verminderen.

In het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden staat een beschrijving van de geïnventariseerde risico’s. Vanuit de uitgevoerde analyse Risico Index Natuurbranden (RIN) blijkt dat Nationaal Park De Maasduinen een gebied is met een midden tot hoog risico. Dit komt doordat (brandgevaarlijke) natuur, recreatie en bewoning regelmatig vrijwel naadloos in elkaar overlopen. Op basis van de risico-inventarisatie is vervolgens beschreven welke maatregelen er nodig zijn om deze risico’s te verkleinen en de kans op een onbeheersbare brand te beperken.

De afgelopen jaren zijn een aantal maatregelen al uitgevoerd. Een van de praktische maatregelen is de aanleg van een compartimentsgrens in het Heijense Bos (langs de Kempkenweg) in het voorjaar van 2020. Daar is in een strook van 30 meter langs de weg het naaldhout weggehaald, zodat een eventuele brand hier gestopt kan worden.

Het Risicobeheerplan 2021-2025 is op 2 maart 2021 door het college van B&W vastgesteld. Ook is besloten om de regionale samenwerking op het gebied van natuur- en bosbrandpreventie voort te zetten. Wilt u het volledige Risicobeheerplan lezen? Download het dan onderaan deze pagina.

Ondanks alle inspanningen op het gebied van natuur- en bosbrandpreventie zal er altijd een restrisico op natuur- en bosbranden blijven bestaan. Blijf daarom alert en lees de tips hieronder nog eens door.

Tips om natuurbranden te voorkomen

 • Gooi afval, zoals sigarettenpeuken en glas, in de afvalbak of neem het mee naar huis;
 • Laat uw vuurkorf, wensballon of barbecue thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico;
 • Zet uw auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied en niet in hoog droog gras;
 • Houd bospaden vrij zodat de brandweer snel ter plaatse kan zijn bij een natuurbrand.

In onderstaande animatievideo worden tips gegeven over hoe u natuurbranden kunt voorkomen.

Voorkomen van natuurbrand

Wat te doen als u een natuurbrand ziet

 • Probeer niet zelf de brand te blussen;
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook;
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
 • Loop haaks op de vuurhaard richting het gedeelte dat al verbrand is, daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt. Zo brengt u uzelf en anderen het snelst in veiligheid. Bepaal de windrichting om in te kunnen schatten waar de brand naar toe gaat;
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen;
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt. Weet u zelf de exacte locatie niet? Probeer zo goed mogelijk aan te geven waar u bent. Door nieuwe techniek genaamd AML (Advanced Mobile Location) kan de meldkamer vaak al bepalen waar u zich bevindt;
 • Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet of minder bereikbaar met een mobiele telefoon. Check dus af en toe uw telefoon om te kijken of u nog bereik heeft;
 • Zorg dat de weg zoveel mogelijk vrij is voor hulpdiensten, zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen.

In onderstaande animatievideo worden tips gegeven over hoe u veilig kunt vluchten bij een natuurbrand.

Veilig vluchten bij natuurbrand