Monumentenbeleid

De gemeente vindt het belangrijk dat het cultuurhistorisch erfgoed bewaard blijft. Daarom is daar enkele jaren geleden beleid voor vastgesteld. Dat beleid is gericht op het behoud van monumentale gebouwen. De gemeente Gennep heeft op dit moment 25 rijksmonumenten en 8 gemeentelijke monumenten. In de gemeente zijn nu nog veel gebouwen die geen formele status hebben, maar die wel de moeite van het beschermen waard zijn. Het gemeentebestuur wil proberen om deze gebouwen de status van gemeentelijke monument te geven. Ook wil de gemeente dat een groot aantal karakteristieke gebouwen voor Gennep behouden blijft. Daarvoor krijgen deze gebouwen in de toekomst extra aandacht in het kader van het welstandsbeleid.

Het gemeentelijke beleid en de bijbehorende subsidiemogelijkheden staan beschreven in het Integraal Monumentenbeleid (zie bijlagen onderaan deze pagina).
Alle geldende Gennepse (basis) rond dit onderwerp zijn te vinden via de landelijke website Overheid.nl. Daar zoekt u op postcode de voor uw omgeving geldende wet- en regelgeving, die u vervolgens op onderwerp kunt inzien.

Archeologische beleidskaart

In sommige delen van een gemeente is de kans klein dat er zich archeologische sporen bevinden. In andere delen is die kans (soms aanzienlijk) groter. De gemeente Gennep heeft die zogeheten ‘verwachtingswaarden’ in kaart gebracht en op die archeologische beleidskaart (onderaan deze pagina) staat ook aangegeven waar vondsten zijn gedaan. De kaart is vooral van belang voor degenen die van plan zijn te gaan bouwen of te gaan ontwikkelen en willen weten of zij al dan niet verplicht zijn tot het doen van archeologisch (voor-) onderzoek. Bij de kaart hoort een beleidsnota (zie bijlagen onderaan deze pagina) waarin staat wanneer de gemeente Gennep archeologisch onderzoek verplicht stelt. Daarbij is de verwachtingswaarde van een gebied (de kans op het aantreffen van archeologische resten) bepalend.