Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn

Wethouder Janine van Hulsteijn

Functie

Wethouder

Taken

Portefeuille

Middelen

 • Financiën
 • Inkoop
 • Bouwgrondexploitatie / grondzaken

Economie/werkgelegenheid

 • Economische ontwikkeling
 • Centrumvisie
 • Accountmanagement bedrijvigheid
 • Regiodeal
 • Inkomensvoorzieningen
 • Bijstand/minimabeleid/armoedebeleid
 • Intos
 • Sociale werkgelegenheid

Vrijetijdseconomie

 • Ontwikkeling en promotie recreatie en toerisme
 • Ontwikkeling wandel/fietsroutenetwerken
 • Uitvoering programma Routeboek
 • Strategische Regiovisie Maasduinen (recreatie, toerisme)
 • Evenementen

Sport en accommodaties

 • Breedtesport
 • Topsport
 • Sportaccommodaties
 • Gemeenschaps- en gemeentelijke accommodaties
 • Speelruimtebeleid
 • Gennep Doet Mee

Projecten

 • Haven Heijen
 • Verkeerssituatie Milsbeek
 • Verbindingsweg
 • Bergen Gennep Mook en Middelaar (BGMM)
 • Genneperhuis

Politieke partij

VVD