Meldpunt goed verhuurderschap

Algemeen

De Wet goed verhuurderschap geldt vanaf 1 juli 2023 en heeft als doel ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere verblijfsruimtes te voorkomen. In de wet staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Heeft u problemen met de particuliere verhuurder van uw woning? Maak dan een melding bij het meldpunt goed verhuurderschap.

Regels voor de verhuurder

Goede verhuurders dienen zich aan onderstaande regels te houden:

 • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren.
 • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken.
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen.
 • De verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
  • De rechten en plichten van de huurder (die niet in de huurovereenkomst staan).
  • De hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als de huurovereenkomst eindigt.
  • Contactinformatie zodat de huurder de verhuurder kan bereiken.
  • Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente.
  • De servicekosten door middel van een compleet overzicht van de kosten.
 • De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie artikelen 7:259 en 7:261 BW).
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Wordt er verhuurd aan buitenlands medewerkers? Dan moet de verhuurder ook:

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen.
 • De huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen.

Meldpunt voor huurders

Bij het meldpunt kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt.

Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken. Dit kan ook anoniem, u vult dan uw persoonsgegevens niet in. Het adres van de woonruimte waar de klacht betrekking op heeft hebben wij dan nog wel nodig. 

Let opeen anonieme melding kan het onderzoek wel lastig of onmogelijk maken. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@gennep.nl of telefonisch contact opnemen via 0485-494141. 

Na het ontvangen van de digitale melding of mail zal er door een medewerker van de gemeente Gennep contact met u worden opgenomen om uw melding te bespreken.

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie(s) die de woning verhuurt. Die werken de klacht zelf af.