Levenloos geboren kind registreren

Algemeen

Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Een verzoek voor opname in het BRP doet u bij de gemeente waar u woont. Gezien de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp, vragen we u telefonisch een afspraak te maken via het klantcontactcentrum van de gemeente via (0485) 49 41 41. Zo kunnen we uw verzoek zorgvuldig behandelen.

Hoe werkt het?

  • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
  • Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd.
  • U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.
  • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.

Wat moet ik doen?

  • U doet een verzoek aan de gemeente waar u woont.
  • Het kan voorkomen dat de namen van uw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen probleem.

Wat moet ik meenemen?

  • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind. Als u deze akte niet heeft, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Wat kost het?

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van uw kindje in de Basisregistratie Personen is gratis.

U kunt een kopie van de akte aanvragen. Dat kost € 13,40 (tarief 2019). De akte zelf blijft eigendom van de gemeente.

U kunt ook een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen. Dit krijgt u na de registratie gratis mee. Als u het uittreksel op een later moment aanvraagt, betaalt u € 12,- of bij een digitale aanvraag € 8,- (tarief 2019). 

Aanvullende informatie

Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.